Lapsen oikeudet yritysten liiketoiminnassa

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Yritysvastuu: lapsen oikeuksien kunnioittaminen on hyvää liiketoimintaa

Yrityksellä on aina paremmat edellytykset toimia, kun se koetaan vastuulliseksi toimijaksi. Lapsen oikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on paitsi vastuullista myös hyvää liiketoimintaa.

Yritysten toimintaympäristö ulottuu lasten koulumatkoille, takapihoille ja koteihin. On väistämätöntä, että yritysten toiminnalla on vaikutuksia lasten elämään. Lapset ovat asiakkaita, työntekijöiden perheenjäseniä, nuoria työntekijöitä, yritysten tuotantolaitosten läheisyydessä asuvia ihmisiä sekä tulevia palkansaajia ja yritysjohtajia.

Yritys, joka sisällyttää lapsen oikeuksien kunnioittamisen ja edistämisen ydintoimintaansa, hyödyttää lapsia ja yhteiskuntaa ja saa siitä liiketoiminnallista hyötyä.
 
Lapsen oikeuksia edistävät toimet tukevat hyvän maineen rakentumista, parantavat riskien hallintaa ja takaavat yritykselle sosiaalisesti hyväksytyn tavan toimia. Sitoutuminen lasten hyvinvointiin auttaa myös rekrytoinneissa ja henkilöstön motivoinnissa.

Kyse ei ole
vain lapsityövoimasta

Usein yritysten vastuu lapsista mielletään rajoittuvaksi lähinnä lapsityövoiman käytön kieltämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tämä on tärkeää, mutta ei vielä yksinään riitä. Yritysten tulisi huomioida lapsia myös monin muin tavoin. 

Yritysten omassa toiminnassa ja tuotantoketjuissa työntekijöille maksettava palkka saattaa vaikuttaa usein suoraan työntekijöiden lasten elämään sekä mahdollisuuksiin käydä koulua ja saada esimerkiksi terveydenhuollon palveluita. Lasten hyvinvoinnin kannalta myös seuraavat asiat ovat tärkeitä: työssäkäyvien naisten mahdollisuudet saada palkallista äitiyslomaa, se että raskaana olevat ja imettävät äidit eivät joudu työskentelemään oloissa, jotka voivat vahingoittaa äidin tai lapsen terveyttä ja imetys- tai maidon pumppausmahdollisuuksien järjestäminen työpaikalla pienten vauvojen äideille.  

Asiakkaina lapset pitää huomioida hieman eri tavoin kuin aikuiset. Alaikäiset käyttäjät tulisi huomioida digitaalisten palvelujen suunnittelussa jo alusta lähtien.  
Tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa tulisi noudattaa lapsen oikeudet huomioivia periaatteita Erityisesti lapsikäyttäjien tietosuoja tulisi huomioida digitaalisissa palveluissa.  

Matkailuala kamppailee lasten seksuaalisesta hyväksikäyttöä vastaan. Ruoka- ja juomateollisuuden haasteena on lasten liikalihavuus. Tutkimusten mukaan alan markkinoinnilla on suora vaikutus lasten ruokatottumuksiin ja siten ylipainoisuuteen. Jokaisella alalla on omat pulmansa ratkottavana.

Blogeja

Globaaleissa kriiseissä korostuu yritysvastuun merkitys

Yritysten resursseja tarvitaan kipeästi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

YK ei voi onnistua yksinään. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on elintärkeää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja resilienssin kasvattamiseksi tulevien kriisien varalta.

Lue lisää

Lasten digijalanjälki täytyy turvata

Lasten digitaalisen jalanjäljen turvaamisen oltava koko toimialan vastuulla

Lapsilla on samat oikeudet yksityisyyden suojaan kuin aikuisillakin. Lapsille pitäisi kuitenkin tarjota aina laajempaa suojaa ja turvaa, koska heidän kasvunsa ja kehityksensä on vielä kesken

Lue lisää

Yrityksillä valtaa lopettaa lapsityövoiman käyttö

Tuotantoketjujen tarkkailu ei yksin riitä

Työ lapsityön vähentämiseksi on tuottanut tulossa. Lapsityöläisten määrä on vähentynyt 94 miljoonalla vuosituhannen alusta. Silti maailman köyhimmissä maissa joka neljäs lapsi joutuu tekemään terveydelleen ja kehitykselleen haitallista työtä. 

Lue lisää

Lapsenoikeusperiaatteet
- käytännön työkalu yrityksille

Useat yritykset ja kokonaiset teollisuudenalat ovat muuttamassa toimintatapojaan. UNICEF tukee yrityksiä tässä työssä.

UNICEF on luonut liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet yhdessä YK:n yhteiskuntavastuualoite Global Compactin ja Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa.

Periaatteet tarjoavat käytännön työkalun, jonka avulla yritykset voivat tarkastella lapsen oikeuksien toteutumista omassa toiminnassaan.

Suomessa koulutamme ja teemme yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa. Autamme ehkäisemään toiminnan haittoja lapsille ja edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.

Ota yhteyttä

Innovaatiohankkeiden ja vastuullisen liiketoiminnan erityisasiantuntija Outi Kauppinen,
0
40 820 4141 

Lisää tietoa yritysvastuusta

Videoita:

Yritykset ja lapsenoikeudet
Videossa kerrotaan, mitä lapsenoikeudet merkitsevät suomalaiselle yritykselle, ja miten yritys voi parantaa riskienhallintaa niiden osalta.