Lapsen oikeuksien kunnioittaminen on hyvää liiketoimintaa

Yrityksellä on aina paremmat edellytykset toimia, kun se koetaan vastuulliseksi toimijaksi. Lapsen oikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on paitsi vastuullista myös hyvää liiketoimintaa.

Yritysten toimintaympäristö ulottuu lasten koulumatkoille, takapihoille ja koteihin. On väistämätöntä, että yritysten toiminnalla on vaikutuksia lasten elämään. Lapset ovat asiakkaita, työntekijöiden perheenjäseniä, nuoria työntekijöitä, yritysten tuotantolaitosten läheisyydessä asuvia ihmisiä sekä tulevia palkansaajia ja yritysjohtajia.

Yritys, joka sisällyttää lapsen oikeuksien kunnioittamisen ja edistämisen ydintoimintaansa, hyödyttää lapsia ja yhteiskuntaa ja saa siitä liiketoiminnallista hyötyä.
 
Lapsen oikeuksia edistävät toimet tukevat hyvän maineen rakentumista, parantavat riskien hallintaa ja takaavat yritykselle sosiaalisesti hyväksytyn tavan toimia. Sitoutuminen lasten hyvinvointiin auttaa myös rekrytoinneissa ja henkilöstön motivoinnissa.

Kyse ei ole vain lapsityövoimasta

Tähän saakka yritysten vastuu lapsista on rajoittunut lähinnä lapsityövoiman käytön kieltämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tämä on tärkeää, mutta ei vielä yksinään riitä.

Asiakkaina lapset pitää huomioida toisin kuin aikuiset. Esimerkiksi mobiilioperaattorit eivät saa säilöä lapsiasiakkaidensa henkilötietoja, lapset eivät saa olla suoramarkkinoinnin kohteena ja huoltajilla pitää olla mahdollisuus kontrolloida lasten pääsyä haitallisille nettisivuille.

Matkailuala kamppailee eroon lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ruoka- ja juomateollisuuden haasteena on lasten liikalihavuus. Tutkimusten mukaan alan markkinoinnilla on suora vaikutus lasten ruokatottumuksiin ja siten ylipainoisuuteen.

Kullakin alalla on omat pulmansa ratkottavana.

Lapsenoikeusperiaatteet - käytännön työkalu yrityksille

Useat yritykset ja kokonaiset teollisuudenalat ovat muuttamassa toimintatapojaan. UNICEF tukee yrityksiä tässä työssä.

UNICEF on luonut liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet yhdessä YK:n yhteiskuntavastuualoite Global Compactin ja Pelastakaa Lapset -järjestön kanssa.

Periaatteet tarjoavat käytännön työkalun, jonka avulla yritykset voivat tarkastella lapsen oikeuksien toteutumista omassa toiminnassaan.

Suomessa koulutamme ja teemme yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa. Autamme ehkäisemään toiminnan haittoja lapsille ja edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.

 

Ota yhteyttä

Asiantuntija, yritysvastuukysymykset, Irene Leino, 050 347 5485, irene.leino(at)unicef.fi

Lisää tietoa yritysvastuusta

Videoita:

  • Yritykset ja lapsenoikeudet
    Video avaa pähkinänkuoressa, mitä lapsenoikeudet merkitsevät suomalaiselle yritykselle, ja miten yritys voi parantaa riskienhallintaa niiden osalta. 

Blogiartikkeleita: