Naisten ja lasten asialla

Eva Ahlströmin säätiö on yksi Suomen UNICEFin merkittävimmistä kumppaneista. Säätiön lahjoituksella tuetaan tällä hetkellä vesi- ja sanitaatio hanketta Rajasthanissa.

Tytöt pumppaavat vettä koulun pihalla Hilagnassa Madhya Pradeshin osavaltiossa. Koulu on mukana UNICEFin puhtaan veden ohjelmassa. © UNICEF/India2012/Haru

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on parantaa koululaisten puhtaan veden saantia, vesihuoltoa ja hygieniatasoa. Näin taataan parempi kouluympäristö ja terveellisempi lapsuus koululaisille. Kun lapset oppivat koulussa hygienian ja puhtaan veden merkityksen, he jakavat oppimaansa myös kotona. Hankkeesta hyötyy 750 koulua, 93 000 koululaista ja 30 000 perhettä Udaipurin ja Dungarpurin alueilla Rajastanissa.

Puhtaan veden puute tappaa lapsia

Intiassa lasten likaisesta vedestä johtuvat taudit, kuten ripuli, ovat edelleen yleinen kuolinsyy. Joka päivä noin 2000 lasta kuolee ripuliin Intiassa. Lapsen jatkuva ripuli johtaa helposti myös aliravitsemukseen, joka kroonisena vaikuttaa lapsen kehitykseen. Maassa, jossa yli puolet väestöstä elää vailla minkäänlaista sanitaatiota, puhtaalla vedellä ja hyvällä hygienialla on kauaskantoinen vaikutus.

Säätiöltä vahva tuki lapsille

Eva Ahlströmin säätiö on tukenut myös muita UNICEFin hankkeita.   

August Ludvig Hartwallin säätiö, Eva Ahlströmin säätiö ja Pauligin perhe sitoutuivat vuonna 2016  tukemaan UNICEFin työtä. Varat käytetään kolmivuotiseen hankkeeseen, jolla tuetaan vammaisten lasten koulunkäyntiä Vietnamissa. Vammaisten lasten oikeus koulunkäyntiin ei Vietnamissa vielä toteudu. Noin puolet maan 1,3 miljoonasta vammaisesta lapsesta ei pääse lainkaan kouluun.

Eva Ahlströmin säätiö teki vuonna 2015 merkittävän lahjoituksen tukeakseen pakolaiskriisistä kärsiviä lapsia. Vuonna 2017 säätiö teki  lahjoituksen Syyrian lasten hyväksi ja haastoi omia sidosryhmiään mukaan tekemään saman. 

Vuosina 2011-2014 Eva Ahlströmin säätiö tuki UNICEFin puhtaan veden, sanitaation ja hygienian ohjelmaa Intian Madhya Pradeshin kouluissa. Pilottihanke oli valtava menestys, sillä osavaltio sovelsi laajalti hankkeen oppeja koko Madhya Pradeshin alueella.

- Nuori Eva Ahlströmin säätiö toteuttaa toimintamallillaan merkittävää yhteiskuntavastuuta. Yhteistyö lasten hyväksi auttaa rakentamaan koulutettuja vakaita yhteiskuntia, jotka ovat elintärkeitä myös kestävälle liiketoimintaympäristölle. Olemme kumppanuudestamme äärimmäisen ylpeitä, sanoo Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

Eva Ahlströmin säätiö perustettiin vuonna 2010 teollisuussuvun viidennen sukupolven naisten toimesta. Ahlstömin yrityksen perustaja Antti (1827-1896) ja vaimonsa Eva Ahlström (1848-1920) painottivat jo yli sata vuotta sitten sosiaalisen vastuun kantamista. Eva ja Antti Ahlström tukivat lahjoituksillaan kulttuuria, perustivat kansakouluja ja sairaaloita, sekä rakennuttivat henkilökunnan asuntoja Ahlströmin tehdasalueille ympäri Suomea.

Säätiön perustajien idea oli jatkaa esivanhempiensa viitoittamaa tietä. Säätiö tukee ennen kaikkea huonoissa olosuhteissa eläviä naisia ja lapsia niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Video kumppanuudesta ja Madhya Pradeshin hankkeesta

https://www.youtube.com/watch?v=gbonVEj_3yQ

Lue lisää säätiöstä

http://www.evaahlstromsstiftelse.fi/

Säätiön puheenjohtaja Maria Bondestam blogissa: "On velvollisuus vaikuttaa"

https://www.unicef.fi/blogi/jos-on-omaisuutta-on-velvollisuus-vaikuttaa/?year=2016

Lisää Vietnamin hankkeesta

https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2016/yli-300-000-euron-suurlahjoitus-auttaa-vammaisia-lapsia-vietnamissa/

Elokuva joka kertoo Säätiön toiminnasta ja yhteistyöprojektista UNICEFin kanssa, Intian Madhya Pradeshin osavaltiossa: