Kuva: Janne Ruotsalainen

Malike – matkalle, liikkeelle ja keskelle elämää

Mikä sai teidät lähtemään järjestämään esteetöntä toimintaa?
Malikkeen toiminta lähtee vaikeavammaisten lasten oikeudesta osallistumiseen, liikkumiseen ja yhteiseen tekemiseen. Myönteisellä näkyvyydellä vaikutamme ympäristön asenteisiin ja esteettömyyden edistämiseen. Näin pyrimme myös ehkäisemään vaikeasti vammaisten lasten syrjäytymistä.
 
Miten lähditte liikkeelle?
Malike syntyi turvaamaan monivammaisten lasten laadukasta lapsuutta vuonna 1997 ja sittemmin toiminta on laajentunut palvelemaan kaikkia vaikeavammaisia ihmisiä iästä riippumatta. Malikkeella on käytössään erilaisia toimintavälineitä esimerkiksi luisteluun, lasketteluun, pyöräilyyn ja maastossa liikkumiseen. Välineitä käytetään Malikkeen kursseilla ja koulutuksissa sekä vuokrataan tarvitsijoille toimintavälinevuokraamoiden kautta. Vuokraamalla toimintavälineen perheet saavat kokemuksen välineen soveltuvuudesta esimerkiksi vapaa-ajalla tai koulussa osallistumiseen. Neuvomme ja ohjaamme toimintavälineiden käytössä ja hankinnassa.
 
Millaisia resursseja esteetön toiminta on teiltä vaatinut?
Malike-toiminta on valtakunnallista. Olemme osa Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa ja toimimme Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Tampereen Malike-keskuksessa työskentelee seitsemän henkilöä, joilla on selkeä tavoite ehkäistä vaikeavammaisten ihmisten syrjäytymistä. Tarjolla on monenlaista asiantuntemusta ja ennen kaikkea taitoa kohdata jokainen vaikeavammainen omana itsenään.
 
Kuuluuko esteettömään toimintaanne yhteistyötä jonkun muun toimijan tai joidenkin muiden toimijoiden kanssa?
Malike tekee yhteistyötä monenlaisten järjestöjen ja projektien kanssa diagnoosirajat ylittäen ja toimintavälinetietoutta levitetään mahdollisimman monenlaisia kanavia hyödyntäen.  Yhteistyön tavoitteena on tukea alueellisen verkoston syntymistä ja toimimista itsenäisesti.
 
Millaisia vaikutuksia esteettömällä toiminnalla on ollut? 
Toimintavälineillä on tärkeä rooli vaikeavammaisen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukena ja syrjäytymisen ehkäisemissä. Ne mahdollistavat ryhmässä toimimisen, liikkumisen ja osallistumisen yhdessä muiden kanssa, jolloin lapsella ja nuorella on mahdollisuus tehdä valintoja ja saada kokemuksia elinympäristöstään. Tavoitteena on, että vaikeavammainen henkilö osallistuu täysipainoisesti yhteiskuntaan koko elämänkaarensa ajan. 
 
Miten esteettömään toimintaanne on suhtauduttu ja millaista palautetta siitä on tullut?
Palaute on ollut positiivista ja toiminnassamme mukana olleet vammaisten lasten perheet ovat kokeneet saavansa arkeen uusia osallistumisen mahdollisuuksia. Olemme kuulleet monia ihania onnistumisen kokemuksia esimerkiksi pyöräilystä ja laskettelusta. Oikeus osallistumiseen kuuluu kaikille ja oikean toimintavälineen avulla se on mahdollista.
 
Mitä viestisit toimijalle, joka on vasta harkitsemassa esteettömän toiminnan järjestämistä – mistä kannattaa aloittaa ja mitä kannattaa ottaa huomioon?
Esteettömyys on vain asenteista kiinni. Liikkeelle voi lähteä pienin askelin.
 
Millaisia jatkosuunnitelmia teillä on esteettömyyden suhteen?
Tavoitteenamme on myös jatkossa vaikuttaa vallitseviin asenteisiin ja tarjota toiminnallisen vertaistuen mahdollisuus vaikeavammaisille ihmisille. Malikkeen tapahtumista, kursseilta ja koulutuksista rohkea tekemisen asenne leviää vaikeavammaisiin, heidän lähi-ihmisiinsä ja muualle yhteiskuntaan.
 
Mitä muuta haluaisit kertoa?
Oikeus osallistumiseen kuuluu kaikille!

Malike – matkalle, liikkeelle ja keskelle elämää

Malike-toiminta on vaikeavammaisille ihmisille, jotka tarvitsevat liikkumiseen apuvälinettä ja toisen ihmisen tukea sekä toimintavälineen osallistumiseen. Toimintaan voivat osallistua niin lapset, nuoret, kuin aikuisetkin, ilman diagnoosirajoja.
 
Malike järjestää erilaisia kokeilutapahtumia, retkipäiviä, toiminnallisen vertaistuen kursseja ja toimintavälinekoulutusta. Vuokraamme toimintavälineitä kokeiltavaksi ja neuvomme niiden käytössä sekä siinä, miten ne voisi mahdollisesti myöhemmin hankkia itselleen.
 
Kaikki Maliken toiminta on lähtökohtaisesti esteetöntä
 
Lisätietoa www.malike.fi