Happi-nuorisokeskus, Helsinki

 
MUKANA-KAMPANJA KYSYI HAPELTA SEURAAVAA: 
 
Onko kaikki Hapen toiminta esteetöntä vai vain tietyt jutut?
Periaatteessa kaikki toiminta on esteetöntä, hissillä pääsee kaikkiin kerroksiin myös pyörätuolilla. Kaikkiin toimintoihin saa tulla osallistumaan ja monissa toiminnoissa onkin ollut mukana eri tavoin vammaisia nuoria.
 
Miten Happi viestii toiminnoistaan vammaisille lapsille? Eli miten vammaiset lapset löytävät Hapen toiminnat?Tilastoitteko jotenkin, miten paljon vammaisia lapsia osallistuu?
Yksi Hapen yhteistyökumppaneista on mm. esteetöntä kulttuuria nuorille  tarjoava Utopia Helsinki, joka on järjestänyt tapahtumia Hapessa. Hapessa toimii kerran viikossa Sankarit-ryhmä, joka tarjoaa ohjattua toimintaa eri tavoin vammaisille, 15–25-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille (ks. http://happi.nettiareena.fi/muu-toiminta/sankarit/). Lisäksi Narrin näyttämöllä toimii kerran viikossa eri tavoin vammaisten nuorten teatteriryhmä. Kaikista vammaisille nuorille suunnatusta toiminnasta viestitään Hapen nettisivuilla ja toimintoihin osallistuvien nuorten määrät tilastoidaan.
 
Miten Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma ohjaa Hapen työtä?
Olemme olleet mukana laatimassa Nuorisoasiankeskuksen yhteistä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa vuosille 2014–2017. Tässä yhteydessä olemme hahmotelleet toimenpiteet toiminnallisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Hapessa. Kaikessa nuorten ja sidosryhmien kanssa tehtävässä työssä huomioidaan mm. ikä, sukupuoli, etninen tai kansallinen alkuperä, uskonto ja vakaumus, kieli, toimintakyky, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti, sosioekonominen asema sekä muut yksilölliset piirteet.
 
Onko Hapella suunnitelmia muuttaa toimintaa vielä esteettömämmäksi? jos, miten?
Epäkohtiin puututaan aina jos niitä huomataan ja yhteistyössä sosiaaliviraston vammaispalvelujen kanssa on kehitetty toimintaa eri tavoin vammaisille nuorille.
 
Mitä neuvoja muille nuorisotaloille, jotka haluaisivat alkaa muuttaa toimintaansa esteettömäksi?
Nuorisoasiankeskuksessa on käsitelty paljon esteettömyyteen liittyviä kysymyksiä ja nuorisotaloja ja muita tiloja on muutettu esteettömiksi käytössä olevien resurssien puitteissa.