Hei lasten taide- ja kulttuuriharrastusten tekijät!

Tervetuloa UNICEFin Mukana-kampanjaan. Mahtavaa, että olette lähteneet selvittämään, mitä esteettömyys on ja miten voisitte tehdä toiminnastanne entistä esteettömämpää. 

Esteettömyys

Esteettömyys koostuu kolmesta elementistä: sosiaalisesta ja fyysisestä esteettömyydestä ja viestinnän saavutettavuudesta.
 
Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa kaikille avointa, mukaan ottavaa ja turvallista ilmapiiriä. Kiusaamista ja syrjintää ei hyväksytä ja siihen puututaan.
 
Fyysinen esteettömyys takaa kaikille mahdollisuuden olla mukana yhdessä toisten kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä.
 
Saavutettava viestintä tarkoittaa mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää kommunikaatiota. Viestintävälineiden ja -kanavien on oltava sellaiset, että niitä voi käyttää erilaisilla apuvälineillä.

Mukana-haaste

Toivomme, että mahdollisimman monenlaiset toimijat paikallisista seuroista valtakunnallisiin kattojärjestöihin päättäisivät sitoutua esteettömyyteen ja raportoisivat päätöksestään täyttämällä Mukana-kampanjan haastelomakkeen 30.4.2014 mennessä.
 
Teillä ei tarvitse olla valmiiksi tietotaitoa esteettömyydestä, eikä toiminnastanne tarvitse tulla täysin esteetöntä yhdessä yössä. Tärkeintä on halu oppia ja ottaa kaikki lapset mukaan.
 
Haasteeseen vastanneiden tahojen nimet julkaistaan näillä verkkosivuilla. Lisäksi nostamme esille esimerkkejä esteettömästä toiminnasta, ja siksi otamme mielellämme vastaan vinkkejä hyvistä käytännöistä, joista muut voisivat oppia ja innostua.

Esteettömyyttä voi edistää monin tavoin

Olemme koonneet listan pienistä askeleista, jotka on helppo ottaa heti.
 
Systemaattisimmin esteettömyyttä voi edistää laatimalla yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelman avulla varmistetaan, että esteettömyys ja yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa suunnitteluvaiheesta lähtien. 

Yhdessä

Esteettömyyden polku harrastus- ja vapaa-ajan toiminnassa etenee usein niin, että ensin järjestetään erillistä, kohdennettua toimintaa vammaisille lapsille. Vasta tämän jälkeen lähdetään miettimään, kuinka toiminnasta saataisiin kaikille yhteistä.
 
Sekä erilliselle että yhteiselle toiminnalle on tarvetta. Kannustamme kuitenkin miettimään, milloin erillistä toimintaa todella tarvitaan.
 
Vammaiset lapset voivat pelata, leikkiä ja osallistua monella tavalla, samassa porukassa muiden kanssa. Useimmiten esteet ovat itse asiassa meidän aikuisten päässä.
 
Esteettömyyttä voi edistää monin tavoinOlemme koonneet listan pienistä askeleista, jotka on helppo ottaa heti.

Systemaattisimmin esteettömyyttä voi edistää laatimalla yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelman avulla varmistetaan, että esteettömyys ja yhdenvertaisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa suunnitteluvaiheesta lähtien.  

Lisätietoja

Olemme koonneet alle liikunta- ja urheilusektoria varten tuotettuja materiaaleja sekä inspiroivia esimerkkejä alan esteettömästä toiminnasta. 
 
Palkissa on myös yhteystiedot Mukana-kampanjan yhteistyökumppaneihin, jotka ovat luvanneet vastata esteettömyyttä koskeviin kysymyksiin parhaansa mukaan.
 
UNICEFin Mukana-tiimiin saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mukana[at]unicef.fi

 

KYSY NEUVOJA MUKANA-YHTEISTYÖKUMPPANEILTA
Lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalamppu
Saara Vesikansa
koordinaattori
Puh. 050 563 4366
saara.vesikansa[at]hameenlinna.fi
 
Kulttuuria kaikille -palvelu
Aura Linnapuomi
Saavutettavuusasiantuntija
Puh. 040 931 0576
aura.linnapuomi[at]cultureforall.fi
 
 
ESIMERKKEJÄ
Ruska haluaisi harrastaa taidekoulua
Timotei-teatteri
Sirkuskoulu Piipoo

 
MATERIAALEJA