Mistä vertaistukea

 
Vammaisten lasten vanhemmilla on paljon kokemuksia, joita on tärkeä päästä jakamaan muiden vanhempien kanssa.
 
Vammaisjärjestöt tarjoavat vertaistukea vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen eri teemoihin liittyen.  Alle on listattu muutamia järjestöjä ja esitelty heidän vertaistukitoimintaansa.
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton Vaikuttava vertaistoiminta-projektissa perheiden kansalaistoiminnan seurauksena on syntynyt positiivisia onnistumisia lasten ja nuorten harrastusten maailmasta. Tukiliitto tarjoaa työkaluja, joiden avulla perheet saavat käytännön tietoa ja esimerkkejä kuinka vaikuttaa kuntapäättäjiin. On esimerkiksi tärkeä tietää miten omassa kunnassa vaikutetaan henkilökohtaisen avun saamiseen, joka usein mahdollistaa lapsen harrastamisen. Tehokkaassa vaikuttamisessa tuodaan esiin lapsen oma mielipide siitä, mitä ja miten hän haluaa harrastaa. Tukiliiton paikallisyhdistyksissä on mukana perheitä, joissa lapset ovat jo aikuisia. Heillä on nuorempien lasten perheille jaettavaksi vuosikymmenien vaikuttamistieto ja kokemus vertaistuesta.
 
Muita vertaistukea tarjoavia toimijoita ovat muun muassa Jaatinen ry ja Leijonaemot ry.

***

Vammaisalan järjestöt, jotka tarjoavat tukea myös vammaisten lasten vanhemmille
 
Kehitysvammaisten Tukiliitto


Jaatinen

Leijonaemot