Hyvät vanhemmat

Joka vuosi 20. marraskuuta vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Vuonna 2013 sen teemana koko Suomessa on vammaisten lasten oikeudet. Suomen UNICEF nostaa aihetta esille Mukana-kampanjalla, joka kestää huhtikuun 2014 loppuun saakka.
 
Kampanjan tarkoitus on parantaa vammaisten lasten mahdollisuuksia osallistua harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan.
 
Kampanjan ensisijainen kohderyhmä on harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot. Uskomme, että Suomessa on paljon harrastus- ja vapaa-ajan toimijoita, jotka olisivat valmiita edistämään esteettömyyttä. Monilla ei kuitenkaan ole tähän liittyvää osaamista. Siksi kampanja ohjaa heitä olemassa olevan tietotaidon lähteille ja kannustaa heitä tekemään toiminnastaan esteetöntä.
 
Lisäksi muistutamme päättäjiä vapaa-aikaan liittyvistä lapsen oikeuksista. Nämä oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle ja ne sitovat Suomea.
 
Keskeinen osa kampanjaa on haaste, jota UNICEF ja yhteistyökumppanit levittävät mahdollisimman suurelle joukolle harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan järjestäjiä. Haasteessa toimijoita vedotaan ottamaan selvää esteettömyydestä ja sitoutumaan sen edistämiseen konkreettisin teoin. Tätä varten on luotu haastelomake, jonka avulla toimijat raportoivat UNICEFille, millaisiin tekoihin he aikovat ryhtyä.
 
Myös yksityishenkilöt voivat osallistua haasteeseen lähettämällä kampanjan kautta terveisiä ihmisille, joilla on valta muuttaa asioita.
 
Olisi hienoa, jos myös vanhemmat olisivat mukana levittämässä kampanjan haasteita.
 
Haastelomakkeet ja kaikki muut kampanjamateriaalit on koottu näille www-sivuille. Kampanjan kuluessa lisäämme sivuille myös esimerkkejä tarjolla olevasta esteettömästä toiminnasta, hyödyllisiä yhteystietoja ja linkkejä vertaistukeen.
 
Toivomme että tämä kampanja edistäisi osaltaan turvallista esteetöntä toimintaa, jossa kuunnellaan sekä lapsen että vanhempien toiveita.
 
Otamme mielellämme vastaan kampanjaa koskevaa palautetta. Tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta mukana[at]unicef.fi

***

Mukana-kampanjan haasteet
 
Kampanjassa mukana myös:
Mukana-yhteistyökumppanit
 
Miksi vapaa-aika?
Olemme valinneet kampanjan teemaksi vapaa-ajan, koska lasten ja nuorten mielestä kaveruussuhteet ja mielekäs vapaa-aika ovat yksi tärkeimpiä asioita hyvässä elämässä. Vapaa-aika on myös jokaiselle lapselle kuuluva ihmisoikeus. Sellaiseksi se on määritelty sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa että sopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista.
 
Kampanjan tavoite
Mukana-kampanjan tavoitteena on edistää esteetöntä harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa, jossa kuunnellaan sekä lapsen että vanhempien toiveita. Kampanjassa lapset, vanhemmat, harrastus-, vapaa-ajan- ja vammaistoimijat kertovat omia kokemuksiaan ja näkemyksiään esteettömyydestä. Samaa mieltä ei tarvitse olla – kunnioittava ja rakentava keskustelu kampanjan teemoista on tervetullutta.
 
Mistä vertaistukea
Lyhyt esittely muutamien keskeisten järjestöjen vertaistukitoiminnasta