Ihmisoikeudet velvoittavat

Suomen viranomaistoimintaa ohjaavat Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) ja sopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, jonka ratifiointiprosessi on vielä kesken.
 
Lapsen oikeuksien komitea on kiittänyt Suomen vammaispalvelulain uudistusta, jossa korostetaan vammaisten henkilöiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa apua, mutta antanut samalla Suomelle huomautuksen siitä, että vammaisen lapsen on saatava riittävä määrä apua ja tulkkaus- ja kuljetuspalveluita.
 
Joissakin kunnissa avustajan käyttö on kielletty viikonloppuisin. Kuljetuspalvelujen määrä on rajattu lapsen tarpeista riippumatta enintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuussa. 18 matkaa on lakisääteinen minimi. Lapsen tai nuoren todellinen tarve saattaa kuitenkin olla suurempi.
 
Lapsen oikeuksien komitea on myös huomauttanut Suomea siitä, ettei vammaisten lasten oikeus tulla kuulluksi toteudu asianmukaisesti. Avun ja tuen määrittelyssä lähtökohta on, että lapsen on saatava itse ilmaista mikä hänen tarpeensa on.

***

MUKANA-KAMPANJAN LASTEN JA NUORTEN SUUSTA:
 
  • ”Me ei pystytä tavallaan pärjäämään ilman avustajaa” Lassi 18, Vaasa
  • ”Tää (kuljetuspalvelu) on kyllä hyvä yhteiskunnan palvelu” Leevi 16, Vaasa
 
SOPIMUSTEN PÄÄKOHDAT MUKANA-KAMPANJAN TEEMAAN LIITTYEN
  • LOS artikla 31 Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.
  • LOS artikla 2 Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjinä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi.
  • LOS artikla 12 Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itsessään koskevissa asioissa ja ne otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
  • Vammaisten ihmisoikeussopimus artikla 30 Vammaisten lasten on voitava yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa osallistua leikki-, virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan.


SOPIMUKSET KOKONAISUUDESSAAN

 
LAPSEN OIKEUKSIEN KOMITEAN HUOMAUTUKSET SUOMELLE