MUKANA-KAMPANJA

 
Suomen UNICEF aloitti 14.11.2013 valtakunnallisen Mukana-kampanjan, jonka tarkoitus on parantaa vammaisten lasten mahdollisuuksia osallistua harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan.
 
Moni lapsi ei pysty tekemään vapaa-ajallaan juuri niitä asioita, joita haluaisi, mutta vammaisten lasten tilanne on yleensä muita haastavampi. On paljon toimintaa, johon vammaiset lapset eivät pääse mukaan. 
 
UNICEF haluaa muistuttaa, että suurimmat osallistumisen esteet ovat itse asiassa aikuisten päässä. Kaikki lapset pystyvät pelaamaan, leikkimään ja osallistumaan monella tavalla, samassa porukassa muiden kanssa.
 
Huhtikuun 2014 loppuun kestävä Mukana-kampanja haastaa kaikki harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot tekemään toiminnastaan esteetöntä. Kampanjahaasteeseen vastataan täyttämällä Mukana-haastelomake ja palauttamalla se UNICEFille.
 
Yksityishenkilöille on oma Mukana-haasteensa. Heitä pyydetään lähettämään kampanjan kautta terveisiä ihmisille, joilla on valta muuttaa asioita.
 
Kampanja muistuttaa myös päättäjiä vapaa-aikaan liittyvistä lapsen oikeuksista. Viranomaistuki on edellytys vammaisen lapsen itsenäiselle osallistumiselle harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan. Tukea tulee antaa sekä lapselle että harrastus- ja vapaa-ajantoimijoille.  
 
Toivomme, että tiedotusvälineet tukisivat kampanjaa haastattelemalla vammaisia lapsia ja nuoria heidän vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvistä toiveistaan ja tutkimalla, miten päättäjät ja toiminnan järjestäjät ovat vastanneet niihin.