MUKANA-kampanja

Suomen UNICEFin Mukana-kampanjan tarkoitus on parantaa vammaisten lasten mahdollisuuksia osallistua harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan. Tälle sivulle on koottu perustiedot kampanjasta sekä kampanjamateriaalien saavutettavat versiot. 

Perustiedot kampanjasta

Mukana-kampanjan tarkoitus on parantaa vammaisten lasten mahdollisuuksia osallistua harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan. Kampanja alkoi 14.11.2013 ja päättyi 30.4.2014. Kampanjan järjesti Suomen UNICEF ry. Olemme tehneet kampanjassa tiivistä yhteistyötä lapsi-, nuoriso ja vammaistoimijoiden kanssa. Mukana_yhteistyokumppanit [.doc]

Miksi kampanjan aihe on vammaisten lasten vapaa-aika?

Joka vuosi 20. marraskuuta vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Vuonna 2013 sen teemana koko Suomessa on vammaisten lasten oikeudet. Vapaa-aika ja kaverit ovat tärkeitä kaikille lapsille. Oikeus vapaa-aikaan on yksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellyistä jokaiselle lapselle kuuluvista ihmisoikeuksista. Lisäksi vammaisten ihmisoikeussopimuksessa mainitaan erikseen vammaisten lasten oikeus osallistua yhdenvertaisesti leikki-, virkistys-, vapaa-ajan ja urheilutoimintaan. Näiden oikeuksien toteutumisessa Suomessa on useita puutteita. Tausta: Vammaiset lapset ja vapaa-aika [.doc]

Keihin kampanjalla halutaan vaikuttaa?

Kampanjan tärkein kohderyhmä on harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot. Kannustamme heitä tekemään toiminnastaan esteetöntä.
 
Muistutamme myös päättäjiä vapaa-aikaan liittyvistä lapsen oikeuksista. Tämä tehdään muun muassa välittämällä päättäjille terveisiä kampanjan tukijoilta.
 
Uskomme, että Suomessa on paljon harrastus- ja vapaa-ajan toimijoita, jotka olisivatvalmiita edistämään esteettömyyttä. Monilla ei kuitenkaan ole tähän liittyvää osaamista. Siksi kampanja ohjaa heitä olemassa olevan tietotaidon lähteille. Eri toimijoita varten on koostettu tietopaketit, joiden avulla he voivat perehtyä esteettömyyteen. 

Haaste harrastus- ja vapaa-ajan toimijoille

Keskeinen osa kampanjaa on haaste, jota UNICEF ja yhteistyökumppanit levittävät mahdollisimman suurelle joukolle harrastus- ja vapaa-ajantoimijoita. Haasteessa toimijoita vedotaan ottamaan selvää esteettömyydestä ja sitoutumaan sen edistämiseen konkreettisin teoin. Tätä varten on luotu haastelomake, jonka avulla toimijat raportoivat UNICEFille, millaisiin toimenpiteisiin he aikovat ryhtyä.
 
Olisimme iloisia, jos sinäkin lähtisit haastamaan oman alueesi harrastus- ja vapaa-ajan toimijoita vastaamaan haasteeseen. Haastelomake löytyy täältä: Haastelomake_toimijat[.doc]

Miten yksityishenkilöt voivat osallistua?

Yksityishenkilöt voivat osallistua kampanjaan lähettämällä UNICEFin kautta terveisiä niille ihmisille, joilla on valta muuttaa asioita. Voit lähettää terveisesi oheisella haastelomakkeella: Haastelomake_yksityishenkilot [.doc]

Mitä materiaaleja kampanjassa on?

Videot: neljä videota joilla lapset kertovat vapaa-ajastaan
Kaikkien videoiden tekstiversiot [.doc]
Video spot scripts in English [.doc]
  
Kampanjavideot YouTubessa


Videoilla esiintyvien lasten haastattelut


Lasten vanhempien haastattelut
Lassin ja Leevin vanhemmat: On ihan ehdotonta, että pojat saavat elää omaa elämäänsä [.doc] 

Otamme mielellämme vastaan palautetta

Otamme mielellämme vastaan palautetta koko Mukana-kampanjasta sekä tämän sivun saavutettavuudesta. Mitä voisimme parantaa? Voit lähettää kommenttisi osoitteeseen mukana[at]unicef.fi