Hei, me edistämme esteetöntä vapaa-aikaa!

 
Mukana-kampanjan tarkoitus on parantaa vammaisten lasten mahdollisuuksia osallistua harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan. Osallistu sinäkin kampanjaan vastaamalla haasteeseemme 30.4.2014 mennessä: lähetä UNICEFin kautta terveisiä niille ihmisille, joilla on valta muuttaa asioita.
 
Tällä sivulla listataan ne yksityishenkilöt, jotka ovat vastanneet kampanjan haasteeseen.
 

1. Janna Maula (44), Tampere. 14.11.2013.


Terveiseni päättäjille: Kulttuuri-, harrastus ja liikuntapaikat sekä mahdollisuudet on toteutettava kaikin tavoin esteettömästi ja saavutettavuus huomioiden. Tämä on muistettava jo päätöksiä tehtäessä ja tilaratkaisuja suunniteltaessa. Segregaatio on poistettava Suomesta. Päättäjien tekemät ratkaisut eivät saa estää vammaista lasta viettämästä vapaa-aikaa tai harrastamasta sitä mitä hän tahtoo. Vapaa-ajan viettomahdollisuudet ja harrastukset kuuluvat kaikille.
 
Terveiseni vammaisten lasten vanhemmille: Vie vammainen lapsesi empimättä mukaan ei-vammaisten lasten harrastusryhmään. Se on parasta asennemuokkausta aikuisille ja oppia lapsille. Miksi vammaisille lapsille pitäisi olla oma ryhmä, jos ei-vammaisten porukassakin pärjää?

Terveiseni toiminnan järjestäjille: Toteuta toiminta kaikin tavoin esteettömästi ja huolehdi että se on kaikenlaisille lapsille saavutettavaa. Kerro toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista myös paikoissa ja tilaisuuksissa, joissa on vammaisia lapsia tai heidän läheisiään. Ota kaikki halukkaat rohkeasti vastaan. Näin opit itse, muokkaat asenteita ja helpotat vammaisen lapsen yhteiskuntaan integroitumista.
 
Minun mielestäni suurin este esteettömälle toiminnalle on: Suurimpia esteitä on edelleen tilojen tekeminen esteellisiksi usein ainakin jollakin tasolla, tai sitten ne ovat vammaisille lapsille ehkä muutoin hankalasti saavutettavia. Suurin este ja eniten muutosta kaipaava seikka ovat kuitenkin asenteet. Muista, vammainen ei ole kummajainen!
 

2. Kaisu Kotirinta (39), Riihimäki. 20.11.2013.

 
Terveiseni päättäjille:Esteetön pääsy julkisiin tiloihin on huomioitava entistä paremmin niin uuden rakentamisessa kuin peruskorjauksissakin. Tämä ei saa olla säästökohde.
 
Kolmannen sektorin toimijoiden (yhdistykset ja seurat) tukeminen on suunnattava ensisijaisesti kaikkien saavutettavissa olevan harrastustoiminnan järjestämiseen.

Terveiseni toiminnan järjestäjille: Vapaa-ajan toiminta on pyrittävä järjestämään helposti saavutettavissa, esteettömissä tiloissa.

Soveltamalla lähes kaikki lasten kanssa tehtävä toiminta on mahdollista toteuttaa niin, että kaiken ikäiset, taitoiset ja kykyiset voivat osallistua. Yhdessä.

Minun mielestäni suurin este esteettömälle toiminnalle on: Ajattelemattomuus. Esteettömyyttä pidetään yleisesti tärkeänä, mutta sen toteuttaminen käytännössä ei vielä ole kaikille toimijoille vielä arkipäivää.
 
Lisätään tietoisuutta - pidetään meteliä!
  

3. Sanna Kuusisto (53), Sipoo. 8.12.2013.

 
Terveiseni päättäjille:Voit päättää, sallitko mahdollisuuden harrastaa ja viettää vapaa-aikaa kaikille lapsille ja nuorille.
 
Terveiseni yksityishenkilöille ja toiminnan järjestäjille: On rohkaistava vanhempia tai muita lapsen ja nuoren läheisiä aikuisia kuuntelemaan, mitä lapsi tai nuori haluaisi harrastaa ja miten viettää vapaa-aikaansa. Toimintaa järjestävien tahojen on tutkittava, millaisia osallistumisen esteitä heillä on ja miten esteet voidaan poistaa.
 
Minun mielestäni suurin este esteettömälle toiminnalle on: Yhteiskunta ja yhteisöt eivät pidä riittävän tärkeänä kaikkien mahdollisuutta osallistua haluamaansa harrastukseen tai viettää vapaa-aikaansa haluamallaan tavalla. 

4. Lotta (35), Mustasaari. 30.1.2014.

 
Terveiseni päättäjille:Liikuntarajoitteisen lapsen äitinä kohtaamme hyvin usein esteitä lapsen liikkumiselle, harrastamiselle ja osallistumiselle. Lapsellamme on koulussa henkilökohtainen avustaja josta olemme hyvin kiitollisia, vapaa-ajalla me vanhemmat olemme avustajia. Myös lapsemme nuoremmat sisarukset ja ystävät avustavat lastamme jos hän ei vammansa vuoksi apua tarvitsee. Suomi ei ole esteetön, uusien rakennusten rakentamisessa ei huomioida esteettömyyttä ja usein on erittäin huonosti merkitty missä ovat esim hissit tai rampillinen uloskäynti. Vapaa-ajan tiloissa on sama juttu, kynnyksiä ja liian pieniä oviaukkoja on riittämiin. Usein myös tapahtumien järjestäjät ovat ymmällään liikuntavammaisen lapsen tullessa paikalle eivätkä tarjoa apuaan tai keinoja selvitä erilaisista tilanteista. Esteettömyys on jokaisen oikeus. 
 
Terveiseni yksityishenkilöille ja toiminnan järjestäjille:

Saimme Lions Clubin kautta lapsellemme hiihto /luistelukelkan josta olemme suunnattoman kiitollisia, näin lapsemme pääsee osallistumaan hiihtoon ja luisteluun koululavereidensa kanssa. Ja miten onnellinen hän onkaan kun voi osallistua ja on oppinut hiihtämään ja luistelemaan. Kelkkoja voi vuokrata mutta hinnat ovat huimia. Mutta näitä enkeleitä on olemassa jotka näkevät lapsen tarpeet ja ovat valmiita auttamaan. Kaikki erityisliikuntavälineet ovat suunnattoman kalliita eikä perheillä usein ole varaa ostaa sellaisia itse omista varoistaan.  

Toimitsijoita tulisi kouluttaa kohtaamaan myös erityistarpeiset lapset. Mielikuvituksella pääsee pitkälle, ei ole olemassa huonoja ideoita, aina voi soveltaa! Vanhemmille muistuttaisin että jos on mahdollista niin toimitsijoille voi etukäteen ilmoittaa erityistarpeisen lapsen osallistumisesta, tämä usein tasoittaa tietä sekä lapselle että toimitsijoille.


Minun mielestäni suurin este esteettömälle toiminnalle on: tietämättömyys. Ennakkoluulot. Erilaisuuden kammoksuminen, Suomesa olemme mestareita siinä. Rasistisuus erilaisuutta kohtaan. Kerro terveelle lapsellesi miten suhtautua oikein erilaisiin ihmisiin ja näytä esimerkkiä!

5. Nina (43), Vantaa. 17.2.2014.

 
Terveiseni päättäjille: Harrastusmahdollisuuksia myös niille lapsille ja nuorille jotka eivät kuulu kehitysvammaisiin, ADHD-lapsiin, Autisteihin. Monta lasta kuuluu diagnoosiin Laaja-alaiset kehityshäiriöt. Nämä lapset ovat väliinputoajia ja heille on erittäin vaikea löytää harrastusmahdollisuuksia.

Terveiseni yksityishenkilöille ja toiminnan järjestäjille: Esimerkiksi uimaseurat voisivat perustaa harrasteryhmiä, voimisteluseurat voisivat järjestää kaikenikäisille ja molemmille sukupuolen lapsille ja nuorille erilaisia voimistelu ja liikuntakerhoja.

Minun mielestäni suurin este esteettömälle toiminnalle on: Harrastus ja vapaa-ajan toimintaa ei ole, ei edes niinkin isossa kaupungissa kuin Vantaa!!

6. Ulla-Maija P, Posio. 21.2.2014.

 
Terveiseni päättäjille: Vammaisneuvostoissa on myös poliitikkoja. Vammaisneuvostoissa pitäisi miettiä konkreettisia, kuntakohtaisia ehdotuksia paremman palvelun saamiseksi vammaisille. Ehdotukset viedään eteenpäin kunnan päätöksenteossa ja toivotaan, että ehdotukset  sitten toteutuvat sillä aikataululla mikä on mahdollista.


Terveiseni yksityishenkilöille ja toiminnan järjestäjille:
Harrastustiloihin pitää olla esteetön pääsy ja jos hankaluuksia päästä sisään ilmenee, ohikulkijoilla pitää olla aina sen verran aikaa, että pysähtyy auttamaan. Henkilöitä avustajiksi tarvitaan aina. Avustajan työn pitää olla arvostettua.

 
Minun mielestäni suurin este esteettömälle toiminnalle on: Se voi olla rahan puute, saavutettavuus, voi joskus olla rohkeuden puutekin.

7. Susanna. 27.2.2014.

 
Terveiseni päättäjille: Kaikilla lapsilla täytyy olla oikeus harrastuksiin vammasta huolimatta ja niitä täytyy tukea. esim. apuvälinein ja avustajin sekä raha-avustuksin.

Terveiseni yksityishenkilöille ja toiminnan järjestäjille: Mielestäni vapaaehtoisia voitaisiin kannustaa osallistumaan esim. avustajina  lasten vapaa-ajan harrastuksiin. Vapaaehtoisille pitäisi löytyä rahaa kulukorvauksiin kaikissa yhdistyksissä sekä myös vapaaehtoisille kannustavana tekijänä esim. ilmaisia teatteri, elokuva yms. lippuja tai muuta vastaavaa innostamaan vapaaehtoisia mukaan.
 
Minun mielestäni suurin este esteettömälle toiminnalle on: Esteettömyys ja raha