Yhdenvertaisuussunnitelma

Systemaattisimmin esteettömyyttä voi edistää laatimalla yhdenvertaisuussuunnitelman.
 
Esteettömyyttä voi lähteä rakentamaan muuttamalla niitä asioita, joita on helppo muuttaa heti. Listaamme mahdollisia petraamisen paikkoja ensiaskeleet-sivulla.
 
Jotta esteettömyydestä tulisi kiinteä osa kaikkea toimintaa, on kuitenkin paikallaan laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.
 
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteistä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta syystä.
 
Esteettömyydellä tarkoitetaan usein vammaisten ihmisten toimintamahdollisuuksien parantamista. Yhdenvertaisessa toiminnassa huomioidaan vammaisten lisäksi myös esimerkiksi etniseen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin vähemmistöön kuuluvat ihmiset.
 
Yksittäisillä työntekijöillä tai vapaaehtoisilla on usein merkittävä rooli esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Heidän ponnistelunsa tarvitsevat rinnalleen rakenteita, jotka tukevat yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä.
 
Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyvä mitoittaa organisaation tarpeisiin: pienelle paikalliselle toimijalle saattaa riittää pelkkä yhteinen sitoumus ennakkoluulottomaan asenteeseen ja päätös siitä, että esteettömyys ja yhdenvertaisuus otetaan huomioon aina toimintaa suunniteltaessa ja järjestettäessä.
 
Tärkeintä yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa on, että kaikki toiminnassa mukana olevat otetaan alusta asti mukaan suunnitelman laatimiseen. Vain näin esteettömyydestä ja yhdenvertaisuudesta tulee kaikkien juttu.
 
Esteettömyyden osalta yhdenvertaisuutta mietittäessä on hyvä olla yhteydessä esteettömyyden asiantuntijoihin: vammaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä sekä heitä edustaviin järjestöihin.
 
 
Lähteenä käytetty mm. sisäministeriön Kop kop -opasta

 

LUE LISÄÄ
 
Kop kop - Pääseekö Sisään? Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille [.pdf] (Sisäministeriö)
 
Yhdenvertaisuussuunnitteluopas [.pdf] (Sisäministeriö)
 
Allianssin vinkit nuorisotoimijoille yhdenvertaisuussuunnittelua varten ja esimerkkejä suunnitelmista
 
Sisäministerön Yhdenvertaisuus-sivusto