Saavutettava viestintä

Viestinnän saavutettavuus tarkoittaa mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää kommunikaatiota. Saavutettavuus liittyy sekä viestintäkanaviin että viestin sisältöön.
 
Viestittekö niin, että viestinne tavoittaa kaikki? Viestinnässä on hyvä käyttää eri välineitä monipuolisesti, sillä eri ihmiset tavoitetaan erilaisilla keinoilla. Esimerkiksi:
 

  • Pdf-tiedosto ei välttämättä avaudu näkövammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla, tekstimuotoiset dokumentit sen sijaan avautuvat.
  • Kuulovammaisia varten kaikissa videomateriaaleissa tulisi olla tekstitys tai videoiden sisällön tulisi olla saatavilla tekstimuotoisena. 
  • Selko- tai ainakin selkeä kieli auttaa hyvin monien ihmisten kanssa viestittäessä.

 
Vahvistaako käyttämänne kieli viestiä yhdenvertaisuudesta? saako se kaikki tuntemaan olonsa tervetulleeksi?
 
Jo se, että toiminnasta kerrotaan helposti, ymmärrettävästi ja saavutettavia viestintäkanavia käyttäen avaa oven tulla mukaan.
 
 
Lähteenä käytetty mm. sisäministeriön Kop Kop -opasta

LUE LISÄÄ
 
Kulttuuria kaikille on tuottanut kattavan Saavutettavan viestinnän oppaan, jonka neuvot pätevät kaikilla aloilla.
 
Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista [.doc] (Kulttuuria kaikille)
 
Näkövammaistahojen testausohjeet verkkosivuille ja -palveluille
 
Ohje selkeän julkaisun suunnitteluun (Näkövammaisten keskusliitto)
 
Ohje viittomakielisen tulkkauksen järjestämiseen (Suomen viittomakielen tulkit ry)
 
OKM:n avustukset nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin sekä verkkomedioihin