Järjestöjen kannanotto 21.3.2013 
 

Aikuisten on puututtava lapsiin kohdistuvaan rasismiin

 
Maaliskuun 18.–24. vietetään YK:n rasisminvastaista viikkoa. Allekirjoittaneet järjestöt haluavat muistuttaa aikuisia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen arkeen. Yhdenkään lapsen ei pidä joutua rasistisen huutelun, herjaamisen, fyysisen väkivallan tai niiden uhan kohteeksi.
 
Järjestöt kuulevat toistuvasti lasten ja nuorten rasismikokemuksista. Kokemusten mukaan avoin rasismi julkisessa tilassa on lisääntynyt. Monikulttuuriset lapset ja nuoret kokevat olonsa turvattomaksi. Turvattomuuden tunnetta lisää se, että rasismia voi kohdata milloin ja missä tahansa, niin koulumatkalla kuin vapaa-ajalla ja julkisissa kulkuvälineissä.
 
Kolmetoistavuotias tyttö kertoo, että ”huutelijat ja muut rasistisesti käyttäytyvät ovat joskus humalaisia, mummoja ja myös ihan tavallisia ihmisiä, lisäksi on rasistinnäköisiä tyyppejä”.
 
Rasistinen kohtelu herättää lapsessa ja nuoressa monia tunteita, kuten hämmennystä, pelkoa, voimattomuutta, mielipahaa ja suuttumusta. ”Vähän vaikeeta, jos joku sanoo, että mene sinne mistä tulit, kun ei olla tultu mistään.” (tyttö 16v.) Yleisesti tiedetään, että rasismilla on lapsen hyvinvointiin ja identiteetin kehitykseen vakavia seurauksia. Rasistinen kohtelu saa lapsen tuntemaan olonsa epätoivotuksi ja yhteiskuntaan kuulumattomaksi.
 
Mitä aikuiset voivat lasten ja nuorten mielestä tehdä? Lasten ja nuorten toiveena on, että aikuiset puuttuisivat tilanteisiin ja puolustaisivat rasismin uhria. Viisitoistavuotias helsinkiläistyttö antaa konkreettisen neuvon: ”Sano vaikka bussissa, että jätä se lapsi rauhaan.”
 
YK:n rasisminvastaisena päivänä 21.3. allekirjoittaneet järjestöt vetoavat, että kaikki aikuiset puuttuisivat lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan rasismiin, syrjintään ja epäasialliseen käytökseen. Puuttuminen on viesti siitä, ettei rasismia hyväksytä yhteiskunnassamme. Rasismin torjuminen on yhteinen asia, eikä lasta tai nuorta saa jättää yksin selviytymään.
 

Adoptioperheet ry
Amnesty International Suomen osasto ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
Ihmisoikeusliitto ry
Lastensuojelun Keskusliitto ry
Monikulttuuristen Perheiden liitto ry
Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry
Parasta Lapsille ry
Pelastakaa Lapset ry
Romano Missio ry
SOS Lapsikylä ry
Suomen lasten ja nuorten säätiö
Suomen mielenterveysseura ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Suomen Pakolaisapu ry
Suomen Plan
Suomen Punainen Risti
Suomen Somaliliitto ry
Suomen UNICEF
Väestöliitto ry
Yhteiset Lapsemme ry
 
Allekirjoittaneet lapsi-, nuoriso- ja maahanmuuttajatyötä tekevät järjestöt kuuluvat Monikulttuurinen Lapsen Etu -verkostoon.
www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/vaikuttaminen/monikulttuurinen_lapsen_etu-ver/