Vaikuttaminen koulutussektorilla Suomessa

Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttaminen pyrkii varmistamaan, että lapsen oikeudet huomioidaan myös opetuksessa ja kasvatuksessa. Tavoitteena on, että toiminta oppilaitoksissa muotoutuisi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti sellaiseksi, että se mahdollistaa lapsen kehittymisen täyteen potentiaaliinsa.

Taustaa ja lähtökohtia kotimaan työssä

Aiheeseen liittyvää