Lapsiystävällinen maakunta

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Lapsiystävällinen maakunta -pilottihanke

Julkishallinnon lapsiystävällisyyden vahvistaminen on yksi UNICEFin työn painopisteistä. Tätä työtä teemme yhteistyössä viranomaisten ja päättäjien kanssa – nyt myös tulevien maakuntien kanssa.

UNICEF toivoo, että uudet maakunnat ottavat alusta asti lapsen oikeuksia edistävät toimintatavat omakseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että päätösten lapsivaikutuksia arvioidaan ja lapsiin kohdistuvien menojen seurantaan on kehitetty välineitä. Näin voidaan varmistaa, että lapsiin kohdistetut resurssit käytetään mahdollisimman vaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti.

Kymmenen kuukautta kestävässä Lapsiystävällinen maakunta -pilottihankkeessa (1.9.2017–30.6.2018) UNICEF koulutti ja tuki tulevia maakuntia esimerkiksi päätösten lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön ottamisessa. Hankekumppaneina olivat Etelä-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pilottihanke oli osa hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE), jonka yhtenä tavoitteena on tukea kuntia ja maakuntia ottamaan päätöksenteon pohjaksi lasten oikeudet. 

Hankkeessa laadittiin lapsiystävällisen maakunnan ohjeistus, jossa kuvaillaan lapsiystävällisen hallinnon toimintatapoja. Ohjeistuksen huoneentauluversioon voi tutustua täällä

Pilottihankkeen taustalla on UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli, jota on toteutettu jo vuodesta 2012. Mallin tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä.

Lisätietoja: Johanna Laaja, erityisasiantuntija, johanna.laaja@unicef.fi, 040 721 1515, Twitter: @johannalaaja
Sanna Koskinen, erityisasiantuntija, sanna.koskinen@unicef.fi, 050 576 2293, Twitter: @sanna_kos

Muualla netissä

» Kohti lapsiystävällistä maakuntaa -ohjeistus (pdf

» Askeleita lapsiystävällisen maakunnan polulla (videotallenne puheenvuorosta LAPE-konferenssissa 26.11.2018)
» Maakunnan hallinnon lapsenoikeusperustaisuus: mitä se edellyttää? (videotallenne puheenvuorosta LAPE-päivillä 5.2.2018)
» Kohti lapsiystävällistä maakuntaa -seminaari 24.1.2018
» Mitä jokaisen päättäjän tulee ymmärtää lapsen oikeuksista (Suomen UNICEFin blogissa)
» Lapsivaikutusten arviointi pähkinänkuoressa
» Kohti lapsiystävällistä maakuntaa -koulutukset (syksy 2017)
» UNICEF kehittää maakuntien lapsiystävällisyyttä (Suomen UNICEF, uutinen 20.9.2017)