Lapsen oikeudet koulussa 

Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista kouluissa. Keskitymme tällä hetkellä lapsenoikeusperustaisen koulumallin pilotointiin ja lapsen oikeuksien edistämiseen erilaisissa hankkeissa ja verkostoissa.

 

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet edellyttävät lapsen oikeuksien huomioimista sekä oppisisällöissä että koulun kaikessa toiminnassa. Myös lasten osallisuuden lisääminen on opetussuunnitelman keskeinen periaate. Lasten osallisuudella tarkoitetaan koulussa esimerkiksi sitä, että lapset otetaan mukaan koulun toiminnan suunnitteluun ja heidän näkemykset huomioidaan koulun toimintaa kehitettäessä.  

Suomen UNICEF toteuttaa lapsenoikeusperustaisen koulupilotin Kirkkonummella Vuorenmäen ja Masalan peruskouluissa kevätlukukaudesta 2017 alkaen. Kirkkonummi on ollut mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa vuodesta 2016 lähtien. 

Pilotin tarkoituksena on kokeilla käytännössä toimintatapoja, joilla opetussuunnitelman lapsenoikeusperustaisuutta voidaan toteuttaa. Tarkoitus on myös kehittää uusia työkaluja lapsen oikeuksien edistämiseen kouluissa, kehittää lapsenoikeusperustaista koulumallia ja tutkia tämän mallin soveltuvuutta Suomeen. 

Pilotti kestää noin kaksi vuotta kummassakin koulussa. Tämän jälkeen koulut jatkavat kehittämistyötä itsenäisesti. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on koulu, jossa kaikki toiminta edistää lapsen oikeuksien toteutumista. 

Edistämme ihmisoikeuskasvatusta 

Valtiolla on kansainvälisten sopimusten, kuten lapsen oikeuksien sopimuksen, perusteella velvollisuus huolehtia, että lapset saavat ihmisoikeuskasvatusta. Koulun henkilökunta ja opettajankouluttajat ovat avainasemassa lapsen oikeuksien toteutumisessa kouluissa. 

Suomen UNICEF on kehittänyt vuosien ajan lapsen ihmisoikeuskasvatuksen monimenetelmäistä ja osallistavaa pedagogiikkaa (katso esim. Lapsen oikeudet toiminnallisesti -opas ja materiaalisivumme) ja koordinoinut esimerkiksi vertailevan tutkimuksen lapsen ihmisoikeuskasvatuksen pedagogiikasta (Hassi 2016). 

Teemme myös yhteistyötä opettajankoulutuksen ja koulujen henkilökunnan täydennyskoulutuksen kehittämiseksi erilaisten hankkeiden ja verkostojen kautta. 

Vaikuttamistyön ohella teemme koulujen kanssa varainhankintayhteistyötä esimerkiksi UNICEF-kävelyn ja Päivätyökeräyksen kautta. Lisäksi kouluvierailijamme käyvät kouluissa kertomassa lapsen oikeuksista ja UNICEFin työstä ympäri maailmaa. Näihin kouluyhteistyön muotoihin voit tutustua täällä

Ota yhteyttä 

Mia Malama, erityisasiantuntija, lapsen oikeudet ja koulutus, 050 300 2197, mia.malama@unicef.fi