Suomen UNICEFin vaikuttamistyö

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Vaikutamme lapsen oikeuksien toteutumiseen kaikkialla maailmassa. Vaikuttamistyömme tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia lapsen parhaaksi sekä yhteiskunnan rakenteissa että ihmisten asenteissa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on työmme perusta ja voima. Kun lapsen oikeudet toteutuvat, lapset saavat kasvaa turvassa, pysyä terveenä ja käydä koulua.

Vaikuttamistyömme on jakautunut kahteen osaan: kotimaan ja kansainväliseen vaikuttamiseen.

Kotimaan vaikuttaminen

Kotimaan vaikuttamistyön tavoitteena on edistää jokaisen Suomessa elävän lapsen oikeuksia. Toimimme lapsen oikeuksien asiantuntijajärjestönä, jotta Suomen lait, käytännöt ja julkisten varojen käyttö toimisivat lapsen parhaaksi.

Vaikuttamistyömme painopisteet ovat

Teemme yhteistä kehittämistyötä valtion- ja kuntaviranomaisten kanssa lapsivaikutusten arvioinnin, lapsibudjetoinnin ja lasten osallisuuden edistämiseksi. Koulutamme ja tuotamme tukimateriaalia sekä osallistumme kuntien ja valtionhallinnon kehittämistyöhön. 

Edistämme lapsen oikeuksia koulussa tekemällä yhteistyötä koulujen, opettajankoulutus- ja opettajien täydennyskoulutuslaitosten sekä eri opetusviranomaisten kanssa. Lisäksi tarjoamme opettajien käyttöön lapsen oikeuksiin perustuvia kasvatusmateriaaleja.

Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien edistämiseksi. Joka vuosi hyödynnämme lapsen oikeuksien päivää 20.11. saadaksemme lapsen oikeudet näkyväksi myös suurelle yleisölle.

Kansainvälinen vaikuttaminen

Kansainvälisen vaikuttamistyön tavoitteena on vahvistaa lapsenoikeusnäkökulmaa Suomen kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikassa ja ohjelmatyössä. Lisäksi tavoitteemme on vahvistaa kumppaniemme ymmärrystä ja keinoja edistää lapsen oikeuksien toteutumista omassa toiminnassaan. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat viranomaiset, yliopistot ja yritykset.

Edesautamme tavoitetta vakiinnuttamalla ihmisoikeusperustaisuutta suomalaisen kehitysyhteistyön ytimessä. Kehitämme myös uusia tapoja soveltaa ihmisoikeusperustaisuutta kehitysyhteistyössä ja kouluttaa siitä. Lue lisää.

Innovatiivisten kumppanuuksien kautta tuomme yhteen uutta ja erilaista osaamista haastamaan totuttuja tapojamme sekä löytämään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja kehitysyhteistyöhön. Toteutamme esimerkiksi monikumppanuushankkeita, joiden tavoitteena on pitkällä aikavälillä saada aikaan positiivisia kehitysvaikutuksia lasten ja nuorten elämässä.

Vahvistamme ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien toteutumista liiketoiminnassa tekemällä yhteistyötä valtion viranomaisten ja yritysten kanssa. Työn keskiössä ovat liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet. Lue lisää.

Aiheeseen liittyvää

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli »

Lapsivaikutusten arviointi »

Lapsen oikeudet koulussa »

UNICEFin lausunnot ja kannanotot »

UNICEFin tutkimukset ja raportit »

Innovatiiviset kumppanuudet »

Yritysvastuu »

Ihmisoikeusperustaisuus kehitysyhteistyössä »