Turvaa ja terveydenhuoltoa Laosin lapsille 

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelman tuki Laosissa ohjataan lastensuojelutyöhön. Ohjelman keskiössä on lastensuojeluryhmien perustaminen, äitiyspalveluiden ja ravitsemusneuvonnan kehittäminen sekä rikoksen uhreiksi joutuneiden ja väkivaltaa kokeneiden lasten auttaminen.

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma 2009–2012

Lähes puolet Laosin väestöstä on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lasten ensimmäiset elinvuodet ovat täynnä uhkia muun muassa puutteellisen terveydenhuollon ja vaarallisen elinympäristön vuoksi. Aliravitsemuksen takia noin puolet alle 5-vuotiaista lapsista kärsii alipainosta ja lyhytkasvuisuudesta.
 
Asuinalueilla on paljon vanhoja räjähdysalttiita sotavälineitä, kuten miinoja tai pommeja. Ulkomaille, erityisesti Thaimaahan, kuljetettava lapsityövoima on myös todellinen ongelma.

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelman tarkoituksena on kehittää äitiyspalveluita ja ravitsemusneuvontaa, jotta lasten ensimmäiset elinvuodet olisi paremmin turvattu. Lisäksi rokotamme lapset tappavia tauteja vastaan ja samassa yhteydessä jaamme lapsille vitamiineja ja hivenaineita.
 

Lastensuojelua koko maahan

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma tukee myös kattavan lastensuojelujärjestelmän kehittämistä Laosiin. Kolmeen maakuntaan perustettavien lastensuojeluryhmien kautta arvioimme palvelevamme noin 20 000 lasta perheineen. 

Lisäksi nimikko-ohjelman tuella järjestetään tiedotusta räjähtämättömistä miinoista ja pommeista sekä tarjotaan psykososiaalista tukea räjähdyksen uhreille. Koulutamme paikallisia toimijoita, jotta avuntarjonta voitaisiin taata myös tulevaisuudessa.

Yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa autamme katulapsia, seksityöläisiä ja kotiväkivaltaa kokeneita lapsia. Tuellamme on perustettu kansallinen tiedonkeruujärjestelmä keräämään tietoa väkivallan ja hyväksikäytön uhreista.
 

Työn tuloksia

Nimikko-ohjelmamme tuella Laosissa saavutettiin rokotuskampanjoissa vuonna 2011 muun muassa seuraavaa:

  • 660 920 lapsensaanti-iässä olevaa naista rokotettiin jäykkäkouristusta vastaan
  • Yli 75 % lapsista sai rokotuksen kuutta rokotuksin ehkäistävissä olevaa tautia vastaan
  • 82 % alle viisivuotiaista lapsista sai A-vitamiinilisän ja matolääkettä 

Ohjelman rahoitus

Nimikko-ohjelman kokonaisbudjetti on 800 000 euroa. 

Aiheeseen liittyvää