Kenian lapset ja aids

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelman tuella paransimme hiv-positiivisten lasten ja äitien hoitoa sekä ehkäisimme taudin leviämistä.

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma 2007–2011

Keniassa on arviolta 150 000 hiv-positiivista lasta ja joka vuosi noin 90 000 lasta saa tartunnan synnytyksen tai rintaruokinnan yhteydessä. Yli puolet tartunnan saaneista lapsista menehtyy ennen toista ikävuottaan, sillä heille ei ole tarjolla hoitoa.

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelman tuella alueelle jaettiin uusia hiv-testauslaitteita, joilla tauti voidaan todeta jo varhaisessa vaiheessa. Tuimme myös terveydenhuoltoa, jolla taudin tarttumista äidiltä lapseen voidaan ehkäistä, sekä takasimme sairastuneille lapsille kunnollisen hoidon. 

Hivin leviäminen voidaan estää
Hivin hoitoon on kehitetty tehokkaita lääkkeitä, kuten antiretroviraalit (ARV), joita käytetään laajalti teollisuusmaissa. Nimikko-ohjelmamme tuella ARV-lääkitystä saavien potilaiden osuus nousi 40 prosentista 70 prosenttiin.  

Tieto ja testaus yhtä tärkeitä
Nimikko-ohjelmamme tuella koulutettiin henkilökuntaa diagnosoimaan sairaus luotettavasti. Henkilökunta sai myös opastusta lääkityksestä ja sen saatavuudesta, sekä uusien testauslaitteiden käytöstä.

Lasten ravitsemus 
Arviolta 30 prosenttia Kenian lapsista kärsii aliravitsemuksesta, joka on hengenvaarallista sairaille lapsille. Lääkkeiden lisäksi nimikko-ohjelmamme tuella tarjottiin hiv-positiivisille lapsille lisäravintoa, jotta heillä olisi voimia taistella sairauttaan vastaan.

Ohjelman rahoitus

Nimikko-ohjelman kokonaisbudjetti oli 420 000 euroa.

Aiheeseen liittyvää