Oikeusturvaa ja koulutusta Tansanian lapsille

Suomen UNICEFin tuella vahvistetaan paikallisia lastensuojelujärjestelmiä, joiden avulla suojellaan lapsia ja nuoria väkivallalta sekä hyväksikäytöltä. Autamme myös parantamaan lasten syntymärekisteröintiä.

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma 2007–2012

Tansaniassa ei ole koulumaksuja alakouluissa ja lähes kaikki lapset pääsevät kouluun. Moni kuitenkin jättää koulun kesken ja koulutuksen ulkopuolella on vielä 1,5 miljoonaa lasta. 

Nimikko-ohjelmamme tuella, yhdessä viranomaisten kanssa luomme yhtenäiset opetuskäytännöt kaikkiin Tansanian kouluihin. Parannamme myös oppimateriaaleja ja opettajankoulutusta, jotta lapset viihtyisivät koulussa ja suorittaisivat opintonsa loppuun. Keskitymme etenkin vähemmistöihin kuuluvien lasten, tyttöjen ja nuorien äitien koulunkäynnin tukemiseen.
 
Laadukas koulutus on jokaisen lapsen oikeus
On tärkeää, että koulumateriaalit ovat hyvät, joten jaamme koululaisille uudet oppikirjat jokaisesta oppiaineesta. Olemme myös laatineet opettajan oppaan, jonka avulla opettaja voi syventää tietojaan eri aiheista. Koulutetut viranomaiset valvovat opetuksen laatua ja materiaalien riittävyyttä.

Koulu on elämää varten
Tansaniassa lähes miljoona lasta on jäänyt orvoksi aidsin takia. Jaamme nuorille tietoa sairaudesta ja sen ennaltaehkäisystä. Lisäksi kerromme heille eri ammattivaihtoehdoista, jotta he voisivat saada tulevaisuudessa hyvän työn ja toimeentulon.

Oikeusturvaa Tansanian lapsille

Koulutuksen lisäksi tuemme Tansanian lastensuojelujärjestelmän kehittämistä. Maassa on noin kaksi miljoonaa orpoa lasta, joista köyhien kyläyhteisöjen ja sukulaisten on vaikea huolehtia. Monet lapset joutuvat pärjäämään itse ja huolehtimaan lisäksi nuoremmista sisaruksistaan. 

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelman tavoitteena on saada kaikki syntyneet lapset rekisteröityä, jotta heillä olisi oikeus sosiaaliturvaan. Lisäksi tuemme paikallisten oikeusviranomaisten työtä, jotta lapsilla olisi tarvittaessa mahdollisuus saada oikeusapua.

Työn tuloksia

Nimikko-ohjelmamme tuella saavutettiin vuonna 2011 muun muassa seuraavaa:

  • Yli 2 000 peruskoulunopettajaa sai opettajankoulutusta
  • 57 494 tyttöä ja 57 494 poikaa sai tietoa ”TUSEME – Let’s speak out” –ohjelmasta, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta ja tietoutta lapsen oikeuksista
  • 6 348 lasta sai tukea syntymätodistuksen saamiseksi

Ohjelman rahoitus

Ohjelman kokonaisbudjetti on 403 650 euroa. 

Aiheeseen liittyvää

Tietoa ja uutisia Tansaniasta kansainvälisen UNICEFin sivuilla (englanniksi)