KAIKKI LAPSET KOULUUN BOLIVIASSA

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma Boliviassa tukee lasten koulunkäyntiä. Ohjelman tavoitteena on tehdä kouluista tasa-arvoisia ja turvallisia paikkoja, joissa lapset saavat laadukkaan opetuksen lisäksi tietoa terveyteen ja hygieniaan liittyvistä asioista.

Suomen UNICEFin nimikko-ohjelma 2010–2012

Bolivia on Etelä-Amerikan ja Karibian alueen toiseksi köyhin maa. Erityisesti maaseudulla kouluja on liian vähän ja opetuksen laatu on heikkoa. Ohjelma-alueen väestöstä yli 90 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä ja lasten koulunkäynti on vaarassa.
 
Koulutus on tehokkain keino vähentää köyhyyttä ja lisätä hyvinvointia. Nimikko-ohjelmamme tavoitteena onkin saada kaikki lapset kouluun sekä kehittää kouluympäristöä ja opetusta. Ohjelman keskiössä ovat etenkin tytöt ja vähemmistöryhmiin kuuluvat lapset, jotka usein jäävät koulun ovien ulkopuolelle.

Jokaisella lapsella on oikeus koulunkäyntiin

Nimikko-ohjelmamme pyrkii poistamaan niitä esteitä, jotka vähentävät lasten koulunkäyntimahdollisuuksia Boliviassa. Parannamme muun muassa kulkuyhteyksiä kouluihin ja hankimme perustarvikkeita kaukaa tulevien lasten asuntoloihin. Lisäksi huolehdimme, että kaikki lapset saavat kouluvarusteet.

Tärkeänä työnä ohjelmatuella on kehittää oppimateriaaleja, jotka huomioivat Bolivian eri vähemmistökielet ja -kulttuurit. Tuemme myös erilaisia yhteistyömuotoja alkuperäiskansojen kanssa, jotta vähemmistökulttuurien ääni tulee paremmin kuuluville.
 
Opetuksen laadun parantamiseksi järjestämme opettajille koulutusta uusista opetusmetodeista. Tämän lisäksi järjestämme ihmisoikeuskoulutusta opettajille, eri viranomaistahoille, opettajankoulutuslaitosten henkilökunnalle sekä vanhempainyhdistysten jäsenille. Tiivis yhteistyö viranomaisten ja yhteisöjen kanssa on tarpeen, jotta lopulta kaikkien Bolivian lasten tarpeet otettaisiin huomioon.

Työn tuloksia

Suomen UNICEFilla on Boliviassa oma nimikko-ohjelma nyt jo toista kertaa. Myös edellisessä nimikko-ohjelmassamme (2008–2009) panostimme lasten koulunkäyntiin. Nimikko-ohjelmamme tuella vuonna 2011 saavutettiin muun muassa seuraavaa:

  • Luokkahuoneisiin tuotettiin ja jaettiin yli 12 000 opetusmateriaalia
  • 1 543 opettajaa sai koulutusta monikulttuurisesta ja kaksikielisestä opetuksesta
  • Peruskoulun aloittavien lasten osuus nousi 6 prosenttiyksikköä ja
  • peruskoulun päättävien lasten osuus nousi 5 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta

Aiheeseen liittyvää

  • Bolivia - perustiedot maasta Wikipediassa