Kaikkien sivulla olevien tietojen lähteenä on UNICEFin kansainvälinen vuosikertomus.

Lahjoitusten käyttö

Vuonna 2017 UNICEFin kansainvälinen vuosibudjetti oli yli 5 miljardia dollaria. Varat käytettiin pitkäkestoiseen kehitysyhteistyöhön, hätäapuun ja vaikuttamistyöhön.

 Syyriasta Irakin Erbiliin paennut Rafi, 3, on saanut UNICEFilta lämpimät talvivaatteet. © UNICEF/UN042749/Khuzaie
Syyriasta Irakin Erbiliin paennut Rafi, 3, on saanut UNICEFilta lämpimät talvivaatteet. © UNICEF/UN042749/Khuzaie

Apua tarpeen mukaan

Tehtävämme on auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia, joten ensisijalla ovat köyhimmät maat.

Suurin osa varoista käytetään pitkäjänteisiin kehitysohjelmiin yli 150 maassa. Osuus jaetaan tavoitteidemme (MTSP - Medium Term Strategic Plan) mukaan. Jakoperusteena käytetään mm. lapsikuolleisuutta, bruttokansantuotetta ja lasten osuutta väestöstä. Lisäksi varoja käytetään tukitoimintoihin, kuten tutkimukseen.

Työmme Suomessa

Vuonna 2017 seitsemän prosenttia Suomen UNICEFin tuotoista käytettiin vaikuttamistyöhön ja viestintään Suomessa. Jotta lapsen oikeudet toteutuisivat niin lasten arjessa kuin poliitikkojen päätöksissäkin:

  • teemme ja teetämme tutkimuksia
  • vaikutamme Suomen kehitys- ja lapsipolitiikkaan
  • tuotamme lapsen oikeuksiin liittyvää tiedotus- ja oppimateriaalia
  • luennoimme lapsen oikeuksista