Rahankeräysasetuksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle tai vastaanottajalle aina ilmoittaa perustiedot keräyksestä ja kerättyjen varojen käytöstä. Nämä tiedot löytyvät esitteistä ja mainoksista aina pyytäessämme lahjoituksia.

Kun kohteena on lastenrahasto:

Suomen UNICEF ry/Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2018/1240 ajalle 2019–2020 koko maa. UNICEF käyttää varat maailmanlaajuiseen työhönsä lasten auttamiseksi 20XX–20XX.

ja ruotsiksi:

Finlands UNICEF rf/Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2018/1240 2019–2020 hela landet. UNICEF använder medlen för sitt globala arbete till förmån för barn 20XX–20XX.

Kun kohteena on hätäapurahasto:

Suomen UNICEF ry/Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2018/1240 ajalle 2019–2020 koko maa. UNICEF käyttää varat lasten auttamiseksi hätätilanteissa 20XX–20XX.

ja ruotsiksi:

Finlands UNICEF rf/Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2018/1240 hela landet. UNICEF använder medlen för att hjälpa barn i katastrofsituationer 20XX–20XX.

Kun kohteena on oma nimikko-ohjelmamme tai varat kohdistetaan tiettyyn kohteeseen, loppuosa korvataan ko. tiedolla.
 
Ahvenanmaalla on oma keräyslupa, jota käytetään paikallisissa keräyksissä.
 
Tarkemmat tiedot keräysluvasta alla.

Rahankeräysluvan saaja

Suomen UNICEF ry

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2018/1240, myönnetty 21.12.2018

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään Yhdistyneiden kansakuntien Lastenrahasto UNICEFin pitkäkestoisten, maailmanlaajuisten ja kotimaisten lapsen oikeuksia edistävien ohjelmien sekä hätäavun rahoittamiseen.

Toimeenpanoaika ja -alue

Lupa on voimassa 01.01.2019 -31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Keräystavat

 • Muu / Katu- ja ovivarainhankinta
 • Kirjeet
 • Sähköposti
 • Muu / Päivätyökeräys ja UNICEF-kävely
 • Tilaisuudet ja tapahtumat
 • Lista
 • Lipas
 • Puhelinsoitto
 • Maksulliset palvelunumerot
 • Internet
 • Radio
 • Tv
 • Ilmoitukset
 • Lehdet
 • Tekstiviestien lähettäminen

Keräystunnus

Tarra

Rahankeräystilit

Nordea Pankki Suomi Oyj 
IBAN: FI15 1529 3000 0000 87 
BIC/SWIFT: NDEAFIHH 

Danske Bank Oyj 
IBAN: FI56 8000 1400 3000 01 
BIC/SWIFT: DABAFIHH 

Helsingin OP Pankki Oyj 
IBAN: FI83 5721 3210 0003 12 
BIC/SWIFT: OKOYFIHH 

Aktia Pankki Oyj 
IBAN: FI48 4055 2550 0057 24 
BIC/SWIFT: HELSFIHH 

Handelsbanken 
IBAN: FI12 3131 1000 3177 62 
BIC/SWIFT: HANDFIHH 

Ålandsbanken ABP 
IBAN: FI07 6601 0004 0508 45 
BIC/SWIFT: AABAFI22
 

Insamlingstillstånd på Åland

Dnr

ÅLR 2019/8668

Sökande

Finlands UNICEF-förening r.f.

Giltighetstid och –område

Tillståndet gäller för tiden 1.1–31.12.2020 landskapet Åland.

Syfte

Till förmån för föreningens verksamhet i utvecklingsländerna. 

Insamlingssätt

Genom tryckalster, brev, post, radio, telefon, internet och television. Medel kan inbetalas till föreningens bankkonton i alla finska banker.

Rahankeräysasetuksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle tai vastaanottajalle aina ilmoittaa perustiedot keräyksestä ja kerättyjen varojen käytöstä. Nämä tiedot löytyvät esitteistä ja mainoksista aina pyytäessämme lahjoituksia.

Kun kohteena on lastenrahasto:

Suomen UNICEF ry/Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2018/1240 ajalle 2019–2020 koko maa. UNICEF käyttää varat maailmanlaajuiseen työhönsä lasten auttamiseksi 20XX–20XX.

ja ruotsiksi:

Finlands UNICEF rf/Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2018/1240 2019–2020 hela landet. UNICEF använder medlen för sitt globala arbete till förmån för barn 20XX–20XX.

Kun kohteena on hätäapurahasto:

Suomen UNICEF ry/Poliisihallituksen rahankeräyslupa RA/2018/1240 ajalle 2019–2020 koko maa. UNICEF käyttää varat lasten auttamiseksi hätätilanteissa 20XX–20XX.

ja ruotsiksi:

Finlands UNICEF rf/Polisstyrelsens tillstånd för penninginsamling RA/2018/1240 hela landet. UNICEF använder medlen för att hjälpa barn i katastrofsituationer 20XX–20XX.

Kun kohteena on oma nimikko-ohjelmamme tai varat kohdistetaan tiettyyn kohteeseen, loppuosa korvataan ko. tiedolla.
 
Ahvenanmaalla on oma keräyslupa, jota käytetään paikallisissa keräyksissä.
 
Tarkemmat tiedot keräysluvasta alla.

Rahankeräysluvan saaja

Suomen UNICEF ry

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2018/1240, myönnetty 21.12.2018

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään Yhdistyneiden kansakuntien Lastenrahasto UNICEFin pitkäkestoisten, maailmanlaajuisten ja kotimaisten lapsen oikeuksia edistävien ohjelmien sekä hätäavun rahoittamiseen.

Toimeenpanoaika ja -alue

Lupa on voimassa 01.01.2019 -31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Keräystavat

 • Muu / Katu- ja ovivarainhankinta
 • Kirjeet
 • Sähköposti
 • Muu / Päivätyökeräys ja UNICEF-kävely
 • Tilaisuudet ja tapahtumat
 • Lista
 • Lipas
 • Puhelinsoitto
 • Maksulliset palvelunumerot
 • Internet
 • Radio
 • Tv
 • Ilmoitukset
 • Lehdet
 • Tekstiviestien lähettäminen

Keräystunnus

Tarra

Rahankeräystilit

Nordea Pankki Suomi Oyj 
IBAN: FI15 1529 3000 0000 87 
BIC/SWIFT: NDEAFIHH 

Danske Bank Oyj 
IBAN: FI56 8000 1400 3000 01 
BIC/SWIFT: DABAFIHH 

Helsingin OP Pankki Oyj 
IBAN: FI83 5721 3210 0003 12 
BIC/SWIFT: OKOYFIHH 

Aktia Pankki Oyj 
IBAN: FI48 4055 2550 0057 24 
BIC/SWIFT: HELSFIHH 

Handelsbanken 
IBAN: FI12 3131 1000 3177 62 
BIC/SWIFT: HANDFIHH 

Ålandsbanken ABP 
IBAN: FI07 6601 0004 0508 45 
BIC/SWIFT: AABAFI22
 

Insamlingstillstånd på Åland

Dnr

ÅLR 2018/10462

Sökande

Finlands UNICEF-förening r.f.

Giltighetstid och –område

Tillståndet gäller för tiden 1.1. – 31.12.2019 – landskapet Åland.

Syfte

Till förmån för föreningens verksamhet i utvecklingsländerna. 

Insamlingssätt

Genom tryckalster, brev, post, radio, telefon, internet eller television. Medel kan inbetalas till föreningens bankkonton i alla finska banker.