Suomen UNICEFin vuosikokous 2019

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Suomen UNICEF ry:n vuosikokous pidetään:

  • Aika: tiistaina 23.4.2019 klo 16.00
  • Paikka: Lindström Talo, os. Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki

Vuosikokouksessa on puhevalta ja äänioikeus ennen vuosikokouksen alkua jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen sääntöjen 6. pykälän mukaan vuosikokous pidetään viimeistään toukokuussa ja siinä käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8. pykälän mukaiset asiat.

Suomen UNICEF ry:n nimitysvaliokunta ehdottaa KTM Kirsi Sormusta uudelle kolmivuotiskaudelle.

Muita esityksiä hallituksen jäseniksi ei määräaikaan mennessä ole tullut pääsihteerille.

Lisätietoja: Marja Koli-Nikander puh. 050 911 7818 tai sähköpostilla: marja.koli-nikander@unicef.fi.