Kampanjen Små berättelser försvarar flyktingbarnens rättigheter

UNICEF inbjuder återigen författare att delta i kampanjen Små berättelser. I år lyfter kampanjen fram situationen för barn på flykt.

Närmare 30 miljoner barn världen över har tvingats fly sina hem på grund av våld och kriser. Barn är oskyldiga till orsakerna till varför människor drivs på flykt, men ändå betalar de det högsta priset. De kan förlora sin familj, sitt hem, sin utbildning – hela sin framtid.

Små berättelser-kampanjen påminner om att varje flyktingbarn, som vilket barn som helst, har rätt till ett värdigt liv och en bra barndom.

Idén med kampanjen är att författarna skrivar korta, gripande berättelser under temat “Ett flyktingbarns hem” och publicerar berättelserna på Facebook under Barnrättsveckan från och med den 20 november 2017. Den 20 november firas den internationella Barnkonventionsdagen. 

Kampanjen genomförs som ett samarbete mellan UNICEF, Suomen Kirjailijaliitto och Finlands svenska författareförening.

Kampanjen Små berättelser genomförs nu för andra gången i Finland. Förra året genomfördes kampanjen internationellt, och över 300 författare från 52 länder deltog i den, bland annat Paolo Coelho, Chimamanda Ngozi Adichie och Nuruddin Farah. Från Finland deltog över 120 författare.

Initiativtagare till den internationella kampanjen var poeten och presidentens fru Jenni Haukio, som är beskyddare av kampanjen även i år.


Så här deltar du i Små berättelser-kampanjen

Välkommen med i UNICEF:s och författarförbundens kampanj Små berättelser.

Vi önskar att du skriver en kort berättelse med temat “Ett flyktingbarns hem” och publicerar den på Facebook under veckan för barnets rättigheter 20 - 26.11.2017. Du kan delta även om du inte använder Facebook.

Så här deltar du

1. Meddela Finlands UNICEF att du är intresserad av att delta.

 • Skicka e-post till informatören Minna Suihkonen ([email protected])
 • Detta förbinder dig inte ännu till något men hjälper oss att förbereda kampanjen.

2. Välj ett ämne och skriv berättelsen.

 • Temat är “Ett flyktingbarns hem”.
 • Berättelsens maximilängd är 10 meningar. 
 • Vi önskar berättelser i alla genrer, skrivna ur vilken synvinkel som helst. Välj också tonen på din text fritt.

3. Dela berättelsen på din Facebook-sida 20 - 26.11.2017.

 • Om du inte använder Facebook kan du skicka den färdiga berättelsen till Minna Suihkonen på Finlands UNICEF. Vi publicerar berättelserna i mån av möjlighet.

Så här delar du din berättelse på Facebook

 1. Skriv historien som statusuppdatering på din Facebook-sida. 
 2. Lägg till taggen #SmåBerättelser och länken www.unicef.fi i texten.
 3. Lägg till Småberättelser-bilden som bild i uppdateringen.
 4. Välj “Offentligt” som inställning i “Vem får se det här?” och publicera uppdateringen. (se nedan)

 

Därtill: Du kan också märka (tagga) UNICEF Finland i din postning. Namnet på vår profil är “UNICEF Finland”.

Så här sprids kampanjen

 • Människor ser din berättelse på Facebook och kan tycka om den och dela den.
 • Tack vare #Småberättelser-taggen kan alla som är intresserade av kampanjen hitta alla berättelser som publicerats på Facebook. 
 • Också Finlands UNICEF följer taggen och delar några berättelser via sin egen Facebook-sida.

Tack för din hjälp!

Med ditt stöd kan vi göra barnets rättigheter kända och främja en bättre värld för alla barn.

Skrivtävling för skolelever

UNICEF arrangerar en skrivtävling för barn och ungdomar i låg- och högstadieålder som en del av Små berättelser-kampanjen.

Alla små berättelser som skickats till UNICEF senast den 6 november deltar i skrivtävlingen och de tre bästa i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 premieras. Priset är nya barn- och ungdomsböcker. 

Som domare fungerar författare Hannele Mikaela Taivassalo.

» Anvisningar om skrivtävlingen
» Mer information om flyktingfrågor för skolelever

Barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte har ratificerat barnkonventionen.

Också grunden och styrkan i UNICEF:s arbete ligger i FN:s konvention om barnets rättigheter. FN har gett oss i uppdrag att arbeta för att barnkonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi kämpar för alla barns rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.