Materialbeställning

Material levereras ett stycke om annars inte har sagt. Kryssa i de alternativ du vill ha och fyll i dina adressuppgifter på blanketten nedan. Du kan bekanta dig närmare med vår svenskspråkiga materialet på sidan Lärarguider och böcker, där hittar du dem i elektronisk form.

Tilläggsinformation: Jaana Tuhkanen, tfn 09-58450 282 eller per e-post jaana.tuhkanen(at)unicef.fi.

Lärarguider

max 1 st/beställning om annars inte sägas
Lågstadier
Högstadier

Dokument och animationer (DVD max 1st/beställning):

DVD max 1st/beställning
Lågstadier
Låg- och högstadier
Endast hög- eller mellan stadier

Broschyrer och affischer

Broschyrer rekommenderas till grupparbete.

Beställarens uppgifter

Skolans/ samfunds namn
Kontaktpersons namn
Skolans/samfunds postadress
Postnummer och -anstalt
Telefon
E-postadress (Bekräftelse ska skickas i denna e-postadress)

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.

Var sidan nyttig?
Din åsikt om sidan: