Päivätyökeräys

Päivän hyvä työ - laadukasta koulunkäyntiä lapsille Malawissa

Päivätyökeräyksen ohjeet

 1. Viimeistään 3 viikkoa ennen keräyspäivää

  Keräyspäivä on koulun vapaasti päätettävissä ja osallistuminen on maksutonta. Suosittelemme keräyssummaksi 15 €/oppilas, mutta koulu voi vapaasti päättää yhteisen keräyssumman. Ilmoittautukaa mukaan viimeistään 3 viikkoa ennen taksvärkkipäivää nettilomakkeella tai p. 09 584 50 282. Saatte materiaalit Päivätyökeräyksen järjestämiseen kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta. Lähetämme postitse julisteita kertomaan keräyspäivästä ilmoitustaululla. Lisäksi saatte työlomakkeet tulostettavaksi osallistujille sekä ohjeet tuottojen tilittämiseen koulunne sähköisestä materiaalipankista.

  UNICEFin päivätyökeräyksen tekevät oppilaat ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö Ifin kautta.

  Työnantajan ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä eikä sosiaaliturvamaksuja päivätyön palkasta. 

  Taksvärkkityön voi toteuttaa monella tavalla

  Työ voi olla kotona, naapurissa tai sukulaisella tehtäviä pihatöitä, kotitöitä, lasten tai lemmikkien hoitoa.
  Kysykää työtä lähialueen yrityksistä tai yhdistyksistä. Lähikaupassa tai toimistossa voi tehdä avustavia tehtäviä, kuten kaupan tuotteiden hyllytystä tai postituksissa avustamista.
  Päivätyökeräys voi myös olla koko koulun tapahtuma, kuten konsertti, disko tai myyjäiset, joiden tuotto lahjoitetaan UNICEFille.
  Luokka tai koulu voi myös sopia yhteisen projektin, kuten siivousurakan, suorittamisesta kunnalle, yhdistykselle tai yritykselle.

 2. Noin viikko ennen taksvärkkipäivää

  • Materiaalin saavuttua tiedottakaa osallistujille taksvärkin ajankohta ja keräyskohde.
  • Kopioikaa kaikille osallistujille työlomakkeet ja jakakaa ne ennen taksvärkkipäivää. Ennen monistusta lomakkeeseen on hyvä täyttää Päivätyökeräyksen ajankohta sekä päivämäärä, jolloin palkka ja työlomakkeen palatusosa palautetaan koululle.
  • Katsokaa keräyskohteesta kertova lyhytdokumentti, jonka löydätte ilmoittautumisen jälkeen materiaalipankista.
 3. Taksvärkkipäivänä

  • Oppilas antaa esitäytetyn työlomakkeen työnantajalle, joka allekirjoittaa tai leimaa lomakkeen alaosan työpäivän lopuksi.
  • Työnantaja maksaa palkan joko käteisenä tai verkkomaksuna UNICEFin tilille (suositeltu päiväpalkka 15€).
  • Oppilas palauttaa lomakkeen alaosan yhdessä rahojen kanssa kouluun. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi maksusta.
 4. Taksvärkkipäivän jälkeen

  • Jos keräätte rahat käteisenä, kerätkää ne yhteen ja tilittäkää pankissa UNICEFille. Käyttäkää tilityslomakkeeseen merkittyä koulun viitenumeroa maksaessanne.
  • Tilitysohjeet löydätte tilisiirtolomakkeesta. Viitenumerokyselyt tarvittaessa p. 09 584 50 282.
  • Koulunne keräystuloksen saatte sähköpostitse noin kahden kuukauden kuluttua Päivätyökeräyksestä.
 5. Lukukauden lopuksi

  • Saatte julisteet, joissa kerrotaan tarkemmin, mitä lahjoituksilla on saatu aikaan. Kiinnittäkää juliste ilmoitustaululle nähtäväksi ja kertokaa työn tuloksista esimerkiksi aamunavauksessa.

Osallistu Päivätyökeräykseen

Opettaja, ilmoita koulusi mukaan!

Valitse tapahtumapäivä:

Kiitos ilmoittautumisesta!

Näytä sähköiset tapahtumamateriaalit

Kouluni ei ollut listalla

Huomasithan, että joidenkin kaupunkien julkisilla oppilaitoksilla on kaupungin postitoimipaikka, esimerkiksi helsinkiläisen Aurinkolahden peruskoulun postitoimipaikka on Helsingin kaupunki. Mikäli koulu puuttuu kokonaan, ota yhteyttä 09-5845 0290 tai information@unicef.fi.
Alakoulun oppilaita
Yläkoulun / keskiasteen oppilaita
Päivätyökeräykseen osallistuvia

Keräyskohde

Vuosina 2018–2019

Hyvä ja turvallinen koulunkäynti Malawissa

Malawissa 70 % perheistä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Hyvä peruskoulu ja laadukas oppiminen ovat avaimia pysyvään muutokseen ja parempaan tulevaisuuteen. Hyvä ja turvallinen koulunkäynti on myös jokaisen lapsen oikeus.

Jo lähes 20 vuoden ajan suomalaiset lapset ja nuoret ovat auttaneet satoja tuhansia ikätovereitaan kouluun Afrikan ja Aasian maissa. Vuosina 2016-2018 koululaiset tukivat päivätyökeräyksillä ja UNICEF-kävelyillä laadukkaampaa koulunkäyntiä Malawissa Schools for Africa -ohjelman kautta. Pitkäjänteinen työ Malawissa jatkuu ja kävelytapahtumien tuotot ohjataan tänä lukuvuonna UNICEFin koulutus- ja lastensuojelutyöhön tässä yhdessä maailman köyhimmistä maista.

Lue lisää keräyskohteesta

Keräyksen tuotoilla tehdään paljon hyvää

UNICEF edistää lasten hyvää ja turvallista koulunkäyntiä Malawissa monin tavoin. Lapsiystävällisessä koulussa on riittävästi koulutarvikkeita, ammattitaitoisia opettajia ja oppilaskunta, joka pääsee vaikuttamaan koulunsa asioihin. Jotta jokainen lapsi sukupuolesta tai perhetaustasta riippumatta saisi käydä koulua, jossa on hyvä olla ja oppia, tarvitaan pitkäjänteistä vaikuttamistyötä.

Paremmat koulut ja riittävät koulutarvikkeet

Puutteelliset koulutilat, oppikirjat ja koulutarvikkeet vaikeuttavat oppimista. Monissa malawilaisissa kouluissa osa oppilaista opiskelee taivasalla, koska luokkahuoneita ei riitä kaikille. Myös pulpeteista on pulaa eikä oppikirjoja riitä jokaiselle. UNICEF kehittää laadukkaan koulunkäynnin edellytyksiä toimittamalla tarvittavia välineitä etenkin kouluihin, joissa olot ovat kaikkein heikoimmat.aan lapsiystävällisiä kouluja ja muuttamaan jo olemassa olevia kouluja lapsiystävällisiksi.

Perustaidot jokaiselle lapselle

Lähes kaikki malawilaislapset aloittavat koulun, mutta vain joka kolmas lapsi käy alakoulun loppuun. Yksi koulunkäynnin keskeytymisen syistä on varhainen avioliitto - joka toinen malawilaistyttö päätyy naimisiin ennen 18 vuoden ikää. Mangochin maakunnassa Malawissa UNICEFin tuella järjestetään iltapäiväopetusta, joka on suunnattu koulun keskeyttämään joutuneille tytöille. Yhdeksän kuukautta kestävällä kurssilla opiskellaan luku- ja laskutaito sekä erilaisia elämäntaitoja. Osa oppilaista pääsee lisäksi kurssin jälkeen palaamaan peruskouluun.

Opettajille koulutusta

Kun opettajat ovat ammattitaitoisia, koulussa otetaan jokaisen lapsen tarpeet paremmin huomioon ja oppilaat oppivat paremmin. Machingan maakunnassa Malawissa opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta, jossa he oppivat kuritusväkivallan haitallisuudesta ja pääsevät soveltamaan työssään lapsiystävällisiä kasvatusmenetelmiä. Hyvien tulosten myötä täydennyskoulutusta tarjotaan yhä useammille opettajille.us laadukkaaseen koulunkäyntiin toteutuisi.

Vaikuttamistyötä ja lakimuutoksia

UNICEF tekee asiantuntijana Malawissa vaikuttamistyötä, jotta päättäjät nostavat koulutuskysymykset tärkeään asemaan. UNICEF työskentelee myös sen eteen, että lapsen oikeuksia edistävät lakimuutokset ja uudistukset tulevat täytäntöön ihmisten arjessa. Tuen avulla pitkäjänteinen työ voi jatkua.

Hawa muuttaa maailmaa

Malawilainen Hawa kehittää kouluaan oppilasneuvoston jäsenenä. Oppilasneuvostotoiminta on osa UNICEFin Safe Schools -projektia, jossa kouluista tehdään hyviä ja turvallisia jokaiselle lapselle.

Tilaa uutiskirje

Haluatko lukea lisää UNICEFin työstä? Tilaa uutiskirje!

Uutiskirje tilattu!