Investoi lasten koulutukseen

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua ja oppia. Maailman lasten koulutukseen kohdistettavalla lahjoituksellasi autat UNICEFia tekemään työtä sen puolesta, että tämä oikeus toteutuu.

Lahjoita lasten koulutukseen

Antamiasi henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Lisätietoja täällä.

Koulutus katkaisee köyhyyden kierteen

Investoiminen koulutukseen on tehokas tapa vähentää köyhyyttä, luoda työpaikkoja ja vauhdittaa talouskasvua. Koulutus on perusedellytys tasa-arvolle, vakaille demokratioille ja ilmastonmuutoksen torjumiselle. 

Tutkimusten mukaan koulutetuilla äideillä on terveemmät ja koulutetum­mat lapset. Koulutus vä­hentää teiniraskauksia ja lisää naisten mahdollisuuk­sia päättää perheen koosta. Koulutus lisää myös aikuisten toimeentulomahdolli­suuksia, tiedonsaantia ja osallistumista.

⚫ Jokainen vuosi koulussa voi kasvattaa henkilökohtaisia tuloja jopa 10 %.
⚫ Jokainen koulua käyty vuosi lisää bruttokansantuotteen kasvua keskimäärin 0,37 %.
⚫ Matalan tulotason maissa jokainen lisäkouluvuoteen investoitu dollari tuottaa 10 dollaria säästöjä ja terveyshyötyjä.
⚫ 171 miljoonaa ihmistä voisi päästä köyhyydestä, jos kaikki lapset matalan tulotason maissa oppisi lukemaan
⚫ Kustannus sille, että 250 miljoonaa lasta ei opi koulussa perustaitoja, on 129 miljardia dollaria vuodessa.

Oppiminen on kriisissä

Maailmassa jo yhdeksän lasta kymmenestä pääsee aloittamaan koulun. Kuitenkin koulun ulkopuolelle jää edelleen yli 250 miljoonaa lasta.

Oppiminen on kriisissä, sillä 60 prosenttia kehitysmaiden lapsista ei opi koulussa edes perustaitoja. Koulut eivät ole pystyneet reagoimaan kasvaneisiin lapsimääriin, infrastruktuuri sekä opetusmateriaalit ovat puutteellisia ja opetuksen laatu on heikkoa. Opettajia ei ole riittävästi: maailmasta puuttuu 69 miljoonaa opettajaa.

Laadukas varhaiskasvatus tukee lasten kouluvalmiuksien kehittymistä, ja se on olennainen keino oppimistulosten parantamisessa. Harvat kehitysmaiden lapset pääsevät kuitenkaan nauttimaan varhaiskasvatuksesta.

Joka neljäs koulun ulkopuolelle oleva lapsi asuu kriiseistä kärsivillä alueilla. Katastrofitilanteissa koulutus on usein ensimmäinen palvelu, joka keskeytyy lapsilta. 

UNICEF saa tuloksia aikaan

UNICEF tekee pitkäjänteistä työtä koulutuksen edistämiseksi kaikkialla maailmassa. Me autamme valtioita rakentamaan laadukkaita ja kestäviä koulutusjärjestelmiä sekä vaikutamme niihin liittyviin asenteisiin ja käytäntöihin.

 

Lisää UNICEF ja koulutus aiheesta

BLOG

Sijoittaja, näin rahasi poikisi lasten koulutuksessa

Sijoittaminen maailman lasten koulutukseen on moraalisesti oikein. Mutta onko se myös taloudellisesti kannattavaa? 

Sinä voit vaikuttaa

Suurlahjoitus koulutukseen

"Koulutus ja tieteellinen tutkimus ovat tehokkaimmat tavat muuttaa maailmaa. Haluamme lahjoituksellamme edistää koulunkäyntiä siellä, missä se ei ole kaikille vielä mahdollista."

Vuosikertomus

Suomen UNICEFin vuosikertomus 2018

Lue lisää työstämme ja sen tuloksista maailman lapsille.

UUTINEN

Neljä asiaa, jotka ratkaisevat maailman lasten koulutuskriisin

Lähes kaikki maailman lapset aloittavat koulun. Mutta 60 prosenttia lapsista ei opi edes perustaitoja. Mitä pitäisi tehdä?

Raportti

The Investment Case for Education

Raportti avaa koulutukseen investoimisen taloudellisia ja inhimillisiä vaikutuksia monesta eri näkökulmasta. Englanninkielinen.

Tutustu raporttiin »

Raportti

Annual Results Report 2017: Education

Englanninkielinen tietopaketti antaa kattavan kuvan UNICEFin koulutustyöstä ja sen tuloksista eri puolilla maailmaa.

Tutustu raporttiin (.pdf) »

Koulutus

Mitä UNICEF tekee?

Autamme kehitysmaita rakentamaan koulujärjestelmiä, jotka takaavat kaikille lapsille ilmaisen, laadukkaan peruskoulutuksen. 

Miksi UNICEF?

Listasimme 6 asiaa, jotka tekevät UNICEFista ainutlaatuisen

Tehokkuus, sinnikkyys, paikallisuus... UNICEF tekee työtä tavalla, joka jättää pysyviä muutoksia lasten elämään.