Lapsen oikeudet liiketoiminnassa

Laita hyvä jakoon Whatsapp

Miten valtioden tulisi huomioida lapsen oikeuksien toteutuminen liiketoiminnassa

Huolimatta yritysten lisääntyneestä vapaaehtoisesta aktiivisuudesta hallitukset ovat päävastuussa lapsen oikeuksien takaamisessa. Hallitusten vastuu koskee myös sellaisen toimintaympäristön luomista yritystoiminnalle, joka takaa lasten oikeuksien toteutumisen.

Valtiot ovat sitoutuneet Lapsen oikeuksien sopimukseen koko sen laajuudessa ja kaikessa toiminnassaan. Tämän vuoksi Lapsen oikeuksien sopimus kattaa myös valtion suoraan tai välillisesti yrityksiin liittyvän toiminnan. Valtioiden velvollisuus on kunnioittaa lapsen oikeuksia omien omistamiensa yritysten liiketoiminnassa, julkisten tavara- ja palveluhankintojen valinnassa sekä yrityksille myöntämiensä tukien kautta. Valtioiden velvollisuus on myös taata lapsen oikeuksien toteutuminen yritys- ja muun lainsäädännön kautta.

Lapsen oikeuksien sopimus ei listaa erikseen liiketoimintaan liittyviä asioita lapsen oikeuksien takaamisessa. Tämän vuoksi Lapsen oikeuksien sopimuksen noudattamista valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea hyväksyi helmikuussa 2013 Yleiskommentti 16, joka määrittelee valtion vastuun lapsen oikeuksien takaamisesta yritystoiminnassa.

» Yleiskommentti 16 (suomeksi)

UNICEF ja Pelastakaa Lapset ovat kehittäneet lukijaystävällisemmän version ja tulkintaoppaan Yleiskommentti 16:sta.

» Tulkintaopas (englanniksi)

UNICEF on kehittänyt käytännön oppaan auttamaan hallituksia varmistamaan, että kaikki liiketoiminta kunnioittaa lapsen oikeuksia lakien, säädöksien, tutkimuksen, seurannan, tiedoisuuden lisäämisen ja korjaavien toimenpiteiden kautta. Siinä on myös kerätty yhteen esimerkkejä kansallisesta, alueellisesta ja kansainvälisistä hyvistä toimenpiteistä ja käytänteistä.

» UNICEFin opas (englanniksi)


Lue lisää aiheesta www.unicef.org/csr/332.htm

Ota yhteyttä:

Asiantuntija, yritysvastuukysymykset, Irene Leino, 050 347 5485, irene.leino(a)unicef.fi