Fälten som är märkta med en stjärna (*) är obligatoriska att fylla i.

Yhteystiedot

* Nimi
* Sähköposti
* Puhelinnumero

Jos kyseessä on yritysyhteistyö täytä myös seuraavat kolme kohtaa, muuten voit siirtyä kohtaan "Ehdotuksen esittely"
Yrityksen nimi
Onko yrityksenne valmis sitoutumaan ennaltasovittuun minimilahjoitukseen?

Ehdotuksen esittely

* Kuvaus ideasta
Kerro lyhyesti mistä ehdotuksessa on kyse ja mitä ehdotat UNICEFille. Kerro myös onko kyseessä paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen toteutus.
* Kohderyhmä ja sen koko?
* Onko ideaa tarkoitus markkinoida? Miten markkinointi hoidetaan?
* Mitä odotat meiltä?
Odotatko UNICEFilta resursseja, esim. yhteistä näkyvyyttä tai muuta tukea.
* Millä aikavälillä toteutus tapahtuu?
Onko idealle/tuotteelle/palvelulle jo mietitty lanseerauspäivää, myyntiaikaa tms.
* Miksi tarjoat ideaa juuri meille?
Mitä hyötyä yhteistyöstä on UNICEFille? Tarjotaanko ideaa myös muille järjestöille?
* Jos kyseessä on varainhankinnallinen idea, voitko arvioida realistisen tuotto-odotuksen ja UNICEFin osuuden?