Information om ekonomin

Dela med dig av det goda Whatsapp

Vårt arbete finansieras med frivilliga bidrag från vanliga människor, företag och olika länders regeringar. UNICEF får inte ekonomiskt stöd från FN.

År 2019 samlade Finlands UNICEF in sammanlagt 22,1 miljoner euro i gåvor.

Insamlingskostnader 2019

73 cent av varje euro som samlades in gick till UNICEFs arbete världen över, 27 cent användes till kostnader för insamling och administration.

Grafik om insamlingskostnader

Kostnadsjämförelse med andra organisationer 

År 2019 finansierade Utrikesministeriet det internationella UNICEF med 16,3 miljoner euro. Bidraget ingår inte i Finlands UNICEFs årsredovisning på grund av FN-organisationens särskilda ställning. Det är i huvudsak därför man inte direkt kan jämföra våra insamlingskostnader med andra organisationers kostnader. 

Så används pengarna

Pengarna går till att hjälpa de mest utsatta barnen. Med UNICEFs stöd får barnen hälsovård, skydd och möjlighet att gå i skola.

Vi strävar efter att hålla våra kostnader så låga som möjligt

År 2019 användes 73 cent av varje donerad euro till att hjälpa barn. Kostnaderna var 27% och de inkluderar utförandet av insamlingarna och de nödvändiga stödfunktionerna.

Lönerna åt Finlands UNICEFs personal är inräknade i de årliga kostnaderna på 27 %.

Marknadsförings- och informationskostnaderna varierar beroende på kampanj och åtgärd, men de ingår i årskostnaderna på 27%. Det mest prisvärda och effektiva sättet att bidra är månadsgivandet.

En stor del av UNICEFs bistånd sker i form av experthjälp. För att vi ska lyckas hjälpa barnen krävs även en god administration. Information om våra internationella kostnader hittar du i vår internationella årsberättelse.

Hjälp enligt behov

Vår uppgift är att hjälpa de allra mest utsatta barnen och därför prioriterar vi de fattigaste länderna.

Största delen av pengarna kanaliseras till långsiktiga utvecklingsprogram i över 150 länder. Medlen fördelas enligt våra mål (MTSP - Medium Term Strategic Plan), baserat på bl.a. barndödlighet, bruttonationalprodukt och andelen barn i befolkningen. Dessutom avsätter vi en del av resurserna till stödfunktioner, såsom forskning.

Vårt arbete i Finland

År 2018 användes sex procent av Finlands UNICEFs intäkter till att bedriva påverkans- och informationsarbete i Finland. 

För att barns rättigheter ska uppfyllas både i vardagen och i politikernas beslut:

  • genomför och beställer vi utredningar
  • påverkar vi Finlands utvecklings- och barnpolitik
  • producerar vi informations- och undervisningsmaterial om barnets rättigheter
  • föreläser vi om barnets rättigheter

Vad räcker gåvan till

Vi hjälper undernärda barn

15 € - 45 påsar jordnötskräm
20 € - 3 burkar näringsrik mjölk
25 € - 781 påsar vitaminpulver

Vi hjälper barnen till skolan

12 € – häften och pennor åt 28 barn
30 € – skolväskor åt 9 barn
165 € – en komplett skolmateriallåda (school-in-a-box) för en klass – en låsbar metallåda som innehåller pennor, suddgummin, övningsböcker, skrivtavlor, saxar och ryggsäckar och dessutom pennor, affischer och krittavlematerial åt en lärare.

Vi bekämpar sjukdomar

5 € – 31 doser poliovaccin
10 € – 27 doser mässlingsvaccin
14 € – sex myggnät som skyddar familjer mot malaria

Vi hjälper nödlidande barn

5 € – 1 667 vattenreningstabletter som ger upp till 6 700 liter rent vatten
28 € - en första hjälpen-förpackning till hälsocentraler och krisområden
1305 € – 42 m² tält som kan vara en tillfällig skola eller hälsostation på ett katastrofområde

UNICEF arbetar med barn under olika omständigheter och livsfaser. Du kan hjälpa eller till och med rädda ett barns liv med en liten summa!

Mera information om vårt arbete

Så hjälper UNICEF»