Dagsverkesinsamling

Dagens goda gärning - en bra och trygg skola för barn och ungdomar i Malawi

Anmäl din skolaTill arbetsgivaren

Instruktioner för Dagsverkesinsamlingen

 1. Senast en månad före dagsverket

  Skolan kan fritt välja vilket datum dagsverket arrangeras och deltagandet är kostnadsfritt. UNICEFs rekommenderade insamlingssumma är 20 €/elev, men skolan kan fritt besluta vilken summa de rekommenderar.

  Anmäl er senast en månad före tidpunkten för dagsverket med webblanketten eller per telefon på 09 584 501. Ni får allt material som behövs för att ordna en dagsverkesinsamling inom två veckor från anmälan.

  De elever som utför UNICEFs dagsverke är försäkrade i försäkringsbolaget If. Arbetsgivaren behöver inte dra av förskottsinnehåll eller socialskyddsavgift från lönen för dagsverket.

   Dagsverket kan genomföras på många sätt!

  Arbetet kan utföras hemma, hos en granne eller släkting och vara till exempel trädgårdsarbete, hushållsarbete, barnpassning eller husdjursskötsel. Hör dig för om arbete hos företagen och föreningarna i närområdet. Du kan hjälpa till i närbutiken eller på ett kontor, till exempel fylla på varor i butikshyllorna eller hjälpa till med postningen.

  Dagsverkesinsamlingen kan också vara ett evenemang för hela skolan, till exempel kan skolan arrangera en konsert, ett disco eller en basar och donera intäkterna till UNICEF.
  Klassen eller skolan kan också komma överens om ett gemensamt arbete, till exempel en städdag för kommunen, en förening eller ett företag.

 2. På dagsverkesdagen

  Eleven ger den förifyllda arbetsblanketten till arbetsgivaren, som undertecknar eller stämplar den nedre delen av blanketten vid arbetsdagens slut. Arbetsgivaren betalar lönen antingen kontant eller som nätbetalning på UNICEFs konto (den rekommenderade minimilönen är 20 euro). Arbetsgivaren ska behålla den övre delen av blanketten som kvitto på betalningen.

 3. Efter dagsverkesdagen

  Om skolan samlar in lönerna i kontanter ska alla pengar samlas och sättas in på UNICEFs konto på banken. Använd skolans referensnummer som finns på gireringsblanketten. Gireringsinstruktionerna hittar ni på samma blankett. Eventuella frågor om referensnumret kan ställas på tfn 09 584 501. Vi skickar information om skolans resultat per e-post cirka två månader efter dagsverket.

  Vid terminens slut skickar UNICEF affischer till skolan med detaljerad information om vad som åstadkommits med de donerade medlen. Fäst affischerna på skolans anslagstavlor och berätta om resultatet till exempel i morgonsamlingen.

Insamlingsmål

I Malawi lever 70 % av familjerna i extrem fattigdom. En bra grundskola och inlärning av hög kvalitet är nycklarna till hållbar förändring och bättre framtid.

Det är också barnets rätt att få gå i en skola som känns bra och trygg att gå i. Intäkterna från rundorna används detta läsår till UNICEFs utbildnings- och barnskyddsarbete i detta land, som är ett av de fattigaste länderna i världen.

Läs mer om UNICEFs arbete i Malawi

Vi gör mycket gott med intäkterna från Dagsverkes-insamlingen

UNICEF främjar en bra och trygg skolgång för barn i Malawi på flera sätt. En barnvänlig skola har tillräckligt med skolmaterial, yrkeskunniga lärare och en elevkår som får påverka det som händer i deras skola. För att varje barn oavsett kön eller familjebakgrund skall få gå i en skola som känns bra att gå i och lära sig i, behövs långsiktigt påverkansarbete.

 

Fler lågstadier till Malawi

I Malawi är en av utmaningarna med skolgång att det helt enkelt inte finns tillräckligt med skolor för alla. För att ändra på situationen byggdes 201 nya lågstadier i landet under 2018 med hjälp av UNICEF! Nu är vägen till skolan inte bara kortare utan även tryggare för flera tusen elever.

Ny yrkeskunskap till lärarstuderanden

Det är svårt att lära sig i skolan utan skickliga lärare. År 2018 infördes i alla malawiska lärarutbildningar ett utbildningsprogram som förnyats med stöd från UNICEF. När blivande lärare får en kvalitetsutbildning lär sig deras elever bättre och de behöver inte gå om klasserna.

Påverkansarbete och lagförändringar

UNICEF arbetar som sakkunnig i Malawi för att få beslutsfattarna ge utbildningsfrågorna en central ställning. UNICEF arbetar också för att lagförändringar som främjar barnets rättigheter blir verklighet i människors vardag. Med hjälp av intäkterna fortsätter det långsiktiga arbetet.

Eleverna med på beslutsfattande

Under året 2018 fick 499 nya skolor i Malawi ett elevråd. Nu får eleverna påverka de saker som berör dem samt lyfta fram problem som annars skulle kunna förbli olösta.

Titta på Dagsverkesinsamlingens videor!

Cledos x UNICEF Dagsverkesinsamling 2019-2020

Cledos, som är beskyddare för UNICEFs dagsverkesinsamling, berättar varför det lönar sig för just dig att delta och jobba en dag! På videon finns också tips på hur man söker jobb. Bland alla deltagare korar vi två vinnare som får besök av Cledos till sin skola.

Cledos tackar deltagarna

Cledos tackar alla som deltagit i UNICEFs Dagsverksinsamling under läsåret 2019-2020 och berättar vad vi kan uppnå i Malawi med de insamlade medlen.

Hawa förändrar världen

Malawiska Hawa utvecklar sin skola som medlem i elevrådet. Elevrådsverksamheten är en del av UNICEFs Safe Schools-projekt som gör skolorna bra och trygga för varje barn.

Dagsverkestävling

Under läsåret 2019-2020 har skolorna som ordnat UNICEFs Dagsverkesinsamling möjlighet att delta i Dagsverkestävlingen. Vi korar två vinnare som får besök av rap-artisten Cledos till sin skola (på finska) eller UNICEFs goodwill-ambassadör (på svenska).

Anmälan

Anmäl din skola antingen till höstens tävling senast 31.12.2019 eller vårens tävling senast 1.6.2020. 

 

Vinnare

 • 2019

Tack för ditt stöd!

Vi behandlar de personuppgifter du givit enligt EUs dataskyddsförordning och så som vi redogör för i dataskyddsbeskrivningen. Mer information här.